Інформаційні вимоги на різних рівнях менеджменту

магниевый скраб beletage

На різних рівнях менеджменту також пред' являються різні інформаційні вимоги.

Інформаційні вимоги менеджменту безпосередньо залежать від конкретного рівня менеджменту — стратегічного, тактичного,

оперативного, тобто пов'язане з традиційним розподілом керівництва на вище, середнє і оперативне (контролююче).

Стратегічне планування і контроль виконує вищий управлінський склад, розробляючи генеральну стратегію, довгострокові цілі і задачі організації, а також здійснюючи моніторинг реалізації стратегії і її коректування.

Тактичне планування і контроль здійснює середній управлінський склад, який розробляє коротко — і середньострокові плани, кошториси, другорядна мета, розукрупнює стратегію по підрозділах, привертаючи і розміщуючи ресурси, а також контролюючи роботу підлеглих організаційних підрозділів.

Оперативне планування і контроль. Менеджери цього рівня розробляють короткострокові плани і програми, контролюють використання ресурсів і реалізацію поставлених завдань конкретними робочими групами.

На оперативному рівні ухвалюються структуровані рішення, на тактичному — напівструктуровані, на стратегічному — неструкту- ровані. Чим вище рівень менеджменту, тим більше неструктурова- них рішень. Тому коло засобів і методів формування інформації не однакове для всіх рівнів.

На стратегічному рівні потрібні підсумкові нерегламентовані звіти, прогнози і зовнішня інформація для розробки генеральної стратегії. На оперативному рівні, потрібні регулярні внутрішні звіти з детальним порівнянням поточних і базисних показників, які допомагають стежити за щоденними операціями.

Отже, інформаційні системи повинні відповідати вимогам менеджерів на різних управлінських рівнях і надавати їм будь-яку інформацію.