Інформаційні вимоги різних функцій менеджменту

магниевый скраб beletage

Менеджмент традиційно описується як процес керівництва, що включає управлінські функції, сформульовані на початку XX століття французом Генрі Файолем: планування, організація, управління

персоналом, керівництво (мотивація), контроль. (У теорії управління є й інші градації функцій, наприклад: планування, організація, мотивація, контроль.)

ІС забезпечують менеджера даними для виконання всіх функцій менеджменту.

У плануванні ІС можуть надати дані і можливі моделі планування, повідомити про потреби щодо внутрішніх ресурсів і зовнішніх чинників (наприклад, про ставки відсотка, курсі валют). Підтримка функції планування вимагає наявності телекомунікацій, використання спеціальних моделюючих програм або програмних модулів універсальних офісних систем (з електронними таблицями), широкого використання графічних засобів, можливостей програвання і збереження сценаріїв. Виконуючи функцію планування, менеджер повинен мати на робочому місці як мінімум програмні засоби, що реалізовують методи аналізу «що, якщо», кореляційно — регресій- ний і інші методи статистичного аналізу, засобу аналізу і прогнозування на основі трендів, засобу оптимізації і підбору параметрів. Особливо цінні можливості для планування має спеціальне програмне забезпечення фінансового моделювання.

У управлінні персоналом, при формуванні робочих груп, менеджеру може допомогти інформація кадрової бази даних. Для цього необхідно, щоб в базі даних, окрім традиційних анкетних відомостей, зберігалася також і інформація про знання, уміння і психологічні характеристики працівника. Для індивідуальних характеристик особи працівника, набір різних комп' ютерних програм тестування.

Такі можливості ІС як, наприклад, електронна пошта забезпечують комунікації в керівництві організацією, полегшуючи для менеджера спілкування з підлеглими і іншими рівнями управління.

При здійсненні контрольної функції обсяг даних і рутинних обчислень, що повторюються, настільки великий, що без ІС обійтися просто неможливо. Тут регламентовані зведення регулярно інформують про відхилення від стандартів, прогнозів, кошторисів, реально підтримуючи зворотний зв'язок і допомагаючи вносити

корективи в діяльність організації. Тому упровадження першої черги інформаційної системи звичайно забезпечує вимоги функції контролю.