2.3.3. Забезпечення робочого місця менеджера

магниевый скраб beletage

Персональний комп' ютер є універсальним засобом автоматизації операцій з переробки інформації і дозволяє виконувати різні дії, вирішувати різні завдання управління. Персональний комп'ютер, що оснащений сукупністю професійно орієнтованих функціональних інформаційних технологій і розміщений на робочому місці, стали називати автоматизованим робочим місцем (АРМ), призначення якого — інформаційна підтримка рішень, які приймаються. Іншими словами, АРМ є деякою частиною інформаційної системи, відособленої відповідно до структури управління об'єктом і існуючою системою цілерозподілення. Воно й оформляється у вигляді самостійного програмно-апаратного комплексу.

Під АРМ фахівця слід розуміти його робоче місце, що оснащене персональним комп'ютером і є самостійним програмно-технічним комплексом індивідуального або колективного використання, який дозволяє в діалозі або пакетному режимі вести обробку інформації і одержувати всі необхідні вихідні дані у вигляді екранних або друкарських форм (рис. 2.19.).

Рис. 2.19.

Автоматизоване робоче місце фахівця

Економічний ефект від упровадження автоматизації визначається шляхом зіставлення витрат праці і собівартості роботи при автоматизації і при виконанні її ручним способом. Загальна собівартість складається з таких елементів: суми заробітної платні, амортизаційних відрахувань, вартості допоміжних матеріалів і суми непрямих витрат. Дані про трудові витрати доповнюють даними про грошові витрати, після чого розраховують економічну ефективність автоматизації завдання управління.

Запитання і завдання для обговорення

Створіть в календарі подію, яка повторюється щорічно в один і той же день.

Створіть в контактах записи про чотирьох осіб з повною інформацією про них.

Створіть контакт і вкажіть, що він належить до категорії поважних осіб.

Сформулюйте завдання із зазначенням її високої важливості.

Опишіть правила користування візитними картками.

Дайте характеристику можливих варіантів візитних карток.

Які речі можуть бути діловим подарунком?

У чому полягає діловий стиль одягу?

Чому в бізнесі важливо дотримуватись статусних символів в одязі?

Що таке респектабельність в одязі і чому вона впливає на успіх у справах?

Чому людям у бізнесі важливо стежити за модою?

Які вимоги пред'являються до устаткування робочого місця.

У чому полягає сутність організації робочого місця менеджера?

Розкрийте сутність планування робочого місця менеджера.

За якими напрямами можуть використовуватись технічні засоби управління в організації?

Частина 3