3.3. Класифікація АРМ

магниевый скраб beletage

Основу класифікації АРМ становить ряд класифікаційних ознак. З урахуванням сфер застосування можлива класифікація АРМ за функціональною ознакою:

АРМ адміністративно-управлінського персоналу;

АРМ проектувальника автоматизованих систем управління і т. д.;

АРМ фахівця в області економіки, математики, фізики, медицини і т. д.;

АРМ виробничо-технологічного призначення.

Важливою класифікаційною ознакою АРМ є режим його експлуатації, за яким виділяються:

одиничний режим експлуатації;

груповий режим експлуатації;

мережений режим експлуатації.

У першому випадку АРМ реалізується на відособленому персональному комп'ютері (ПК), всі ресурси якого знаходяться в монопольному розпорядженні користувача. Таке робоче місце орієнтоване на вирішення нестандартних, специфічних завдань, і для його реалізації застосовують ПК невеликої потужності. При груповому режимі експлуатації на базі одного ПК реалізується декілька робочих місць, об' єднаних за принципами адміністративної або функціональної спільності. В цьому випадку потрібні вже потужніші ПК і достатньо складне програмне забезпечення. Груповий режим експлуатації, звичайно, використовується для організації розподіленої обробки даних в межах окремого підрозділу або організації для обслуговування стабільних груп фахівців і керівників. Мережевий режим експлуатації АРМ об'єднує переваги першого і другого режиму.

В цьому випадку кожне АРМ створюється на базі одного ПК і може експлуатуватися автономно, але в цей же час є можливість використовувати деякі загальні ресурси обчислювальної мережі.

Класифікація АРМ повинна враховувати також вельми широкий діапазон користувачів за ступенем підготовленості до роботи з ПК:

користувачі, що володіють програмуванням;

користувачі, що одержали спеціальну підготовку з використовування інструментальних засобів АРМ і освоїли роботу на конкретному ПК;

користувачі, що не одержали спеціальних знань, але мають певні навички роботи на конкретному ПК;

користувачі, що не мають знань у області ПК і не уміють на них працювати.

Одним із підходів до класифікації АРМ є їх систематизація за видами вирішуваних завдань. Можливі такі групи АРМ:

для вирішення інформаційно-обчислювальних задач;

для вирішення задач підготовки і введення даних;

для вирішення інформаційно-довідкових задач;

для вирішення задач бухгалтерського обліку;

для вирішення задач статистичної обробки даних;

для вирішення задач аналітичних розрахунків та ін. Обґрунтоване віднесення АРМ до певної групи сприятиме

глибшому і ретельнішому аналізу, можливості порівняльної оцінки різних однотипних АРМ з метою вибору найкращого. Життєздатність конкретного АРМ значною мірою визначається можливістю «вбудовування» елементів нових інформаційних технологій в систему управління. Основним змістом стає не стільки використання сучасних засобів обчислювальної і організаційної техніки, скільки вивчення нових взаємостосунків між фахівцями, що залучені в автоматизований технологічний процес обробки і використання інформації.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА