3.4. Завдання управління

магниевый скраб beletage

Для досягнення поставлених цілей організацією необхідно управляти. Завдання управління — результативне і ефективне виконання реальної роботи членами групи організації для досягнення поставленої мети.

З позиції процесорного підходу, процес управління є поєднанням усіх управлінських функцій. У свою чергу управлінська функція — це серія безперервних взаємопов'язаних дій (процес). Кожна управлінська функція також є процесом і складається з серії взаємопов'язаних функцій. Якщо організація збирається добитися успіху, то виконання управлінських функцій є обов'язковою умовою.

Управління — це процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти мети організації (рис. 3.1.).

Планування

Мотивація

Контроль

Організація

О

Де ми знаходимося?

Куди ми хочемо рухатись?

Як ми це зробимо?

Організація структури і делегування повноважень для виконання конкретних завдань

Задоволення

потреб виконавців за виконання делегованих

ним повноважень

Порівняння досягнутого

за певні моменти часу з плановими показниками

Рис. 3.1.

Безперервний процес управління

Планування. Майбутнє практично завжди невизначене і тому планування повинно здійснюватися безперервно. За допомогою планування менеджери забезпечують єдиний напрям зусиль всіх членів організації до досягнення ефективності. Основа планування — визначення становища, в якому знаходиться підприємство в даний момент, інакше сам факт планування вже не може бути реальним. Як видно з практики, правління підприємством і реальне його становище на даний момент часу стає відомо через місяці (тижні, дні), коли що-небудь виправити практично неможливо.

Організація. Це створення деяких організаційних структур, з метою виконання поставлених перед ними завдань і надання їм відповідних повноважень. Це можуть бути як окремі фахівці і організовані для них робочі місця, так і цілі підприємства. З позиції інформаційних систем розглядаємо цю функцію, як організацію праці окремих фахівців і потоків інформації, з якою їм належить працювати.

Мотивація. Це ефективне виконання поставлених перед співробітниками (підрозділами) завдань за винагороду, що сприяє задоволенню їх потреб. Важливий чинник — отримання морального задоволення працівником від виконання дорученої йому роботи.

Контроль. Це вимірювання досягнутого результату за певні проміжки часу з метою корекції відхилень, можливо допущених при виконанні планових показників або виправлення самих планових показників.

Виходячи з матеріалів цієї книги розглянемо можливість мінімізації витрат при автоматизації виконання окремих процесів управління підприємством.