3.5.1. АРМ керівника

магниевый скраб beletage

Даний модуль призначений для керівників підприємств, холдингів, корпорацій і підтримує управлінську діяльність топ-менедже- рів, забезпечуючи ефективним інструментарієм для вирішення завдань моніторингу і аналізу діяльності підприємства.

00 ю

Система «Галактика»

f

Служби

Контур системного адміністр.

Відділ IT

Заст. по виробниц.

Модулі облік та планування в виробництві

^ Планово- диспетч. відділ

Заст. по екон.і фін. вир-ву

Модуль планування в виробництві. Контролінг

ПЕВ

Директор

Головний бухгалтер

Контур бух. обліку

Бухгалтерія

Заст. по комер. запит.

Модуль управління замовленням

Відділ сбуту

ь о

CD *

-н .о

II

.ь о

—І О/

S О СЗ 05

ро § >

V

  • ГП <S О ф

о S

я §

О СВ

£ о

Інформаційна система керівника

Головний інженер

Модулі планування і ремонту

Сл. Гол. інжен. Сл. Гол. енергет. *"Сл. Гол. Метр.

Контур управління персоналом

Фінансовий контур

Модуль МТЗ

Модуль Специфікації продукції

Модулі облік в виробництві З'єднання из SCADA

Фін.

відділ

Відділ кадрів

Виробництво (цеха)

Відділ постачання

Умовні позначення:

Проектно- констр. відділ

Модуль автотранспорту

Склад, Експедиція, договірної відділ

Модулі. Клієнт. Реклама

„Інформац.- аналіт.відділ

Таін.

Рис. 3.6.

Функціональний контур абомодуль системи«Галактика»

Підрозділ типового підпримстеа

Підрозділ, діяльність якого підтримується даним контуром або модулем

Структура управління

Заробітна плата

Контур логістики

Контур

Автотрансп. служба

ВТіЗ

Відділ

Пошук.-аналіт. служба

Модуль юрист

Юридичний відділ

Відділ маркетингу

Єдиний інформаційний простір підприємства

Відділу постачання;

Відділу збуту. Склад АРМа:

Модуль «Управління договорами».

Модуль «Управління постачанням».

Модуль «Управління збутом».

Модуль «Складський облік».

Модуль «Постачальники, одержувачі».

Контур логістики призначений для ефективного управління матеріальними і пов' язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками у сфері виробництва й обігу.

До завдань логістики належать планування, організація і контроль всіх видів діяльності щодо переміщення і складування, які забезпечують проходження матеріального і пов'язаного з ним інформаційного потоків від пункту закупівлі сировини до пункту кінцевого споживання.

Модулі, що входять у контур, можуть використовуватися менеджерами багатьох функціональних відділів виробничих і торгових підприємств.

Реалізовані в системі функції дозволяють автоматизувати:

формування господарських зв'язків щодо постачання товарів або надання послуг;

визначення обсягів і напрямів матеріальних потоків;

визначення послідовності руху товарів до місць складування;

розвиток, розміщення та організація складського господарства;

здійснення перевезення, а також усіх необхідних операцій на шляху прямування вантажів до пунктів призначення;

виконання упаковки, маркування, навантаження і розвантаження;

управління складськими операціями: здавання і приймання вантажів, зберігання, підготовка необхідного покупцям асортименту, організація доставки дрібними партіями і т. ін.

Основною перевагою використання даного АРМа є те, що всі завдання вирішуються комплексно. В процесі експлуатації його модулів створюються ланцюжки взаємопов'язаних документів, які, з одного боку, дають цілісну картину руху матеріальних потоків, а з іншого — обробляються фінансовими, виробничими і бухгалтерськими модулями і відповідно відображаються в показниках бюджетів, планів, бухгалтерських звітів.