3.5.4. АРМ фінансового менеджера

магниевый скраб beletage

АРМ управління фінансами надає надійні і гнучкі засоби автоматизації управління фінансовими ресурсами компанії, що підтримують класичний управлінський цикл: планування фінансів, оперативний фінансовий менеджмент, фінансовий аналіз. Забезпечує формування бюджету і моделювання різних варіантів бюджетів, узгодження та затвердження бюджетів, формування фактичних показників бюджетів.

Підтримує оперативну діяльність щодо виконання бюджетів, контроль лімітної статті. Містить розвинені засоби для консолідації фінансової звітності центрів відповідальності (підрозділів) в підсумкову звітність підприємства, розрахунку, інтерпретації і аналізу фінансових показників, аналізу та оцінки фінансового стану підприємства з довільних методик, що налаштовуються, на основі оперативних і бухгалтерських даних.

АРМ бухгалтерського обліку

АРМ Бухгалтерський облік підтримує автоматизацію всього комплексу завдань бухгалтерського обліку, зокрема в територіально розподілених компаніях, холдингах, на підприємствах різних галузей і масштабів діяльності. Дозволяє вести бухгалтерський облік в повній відповідності з економічним законодавством.

Реалізована настройка на законодавства України, Росії, Білорусі, Казахстану, Молдови, Узбекистану.

Єдиний інформаційний простір системи забезпечує автоматизоване відображення в бухгалтерському обліку всіх господарських операцій за допомогою універсального механізму типових господарських операцій. Реалізована підтримка паралельного обліку в декількох планах рахунків бухгалтерського обліку, тобто багатоплановість рахунків. На цій можливості базуються розвинені засоби для окремого ведення бухгалтерського і податкового обліку. Передбачені також регістри управлінського обліку, що відображають планові і фактично проведені фінансові операції. Показники в цих регістрах формуються на підставі первинних документів і служать джерелом для розрахунку і контролю виконання бюджетів.

Особливість системи «Галактика» — гнучка настройка аналітичного обліку. Аналітичний облік можна вести як за елементами більшості таблиць бази даних, так і за сформованими вручну документами. Передбачене ведення аналітичного обліку як за рахунками, так і за субрахунками.

АРМ технологічними процесами

Контур управління виробництвом — рішення для управління господарською діяльністю підприємства з урахуванням сучасних стандартів управління ресурсами: MRP, MRP II.

У системі «Галактика» реалізовані основні функціональні елементи системи, що підтримує стандарт MRP II:

формування плану виробництва (MPS) на підставі портфеля замовлень і прогнозу збуту готової продукції за періодами;

попередня оцінка виконання плану виробництва за ключовими ресурсами підприємства (устаткування, трудові ресурси, матеріали);

коректування плану виробництва через брак ресурсів або оцінка обсягів поповнення ресурсів: закупівля устаткування, наймання робочої сили, наднормові роботи, субпідряд і т. д.;

розрахунок чистих потреб в продукції і напівфабрикатах на всіх стадіях виробництва, розрахунок обсягів виробничих замовлень і термінів їх виконання з урахуванням календарно-планових нормативів (правил поповнення, розмірів партій, тривалості циклів і т. д.);

формування плану-графіка запуску-випуску партій деталей, напівфабрикатів, готових виробів на підставі плану виробництва, а також формування плану-графіка закупівлі матеріалів, комплектуючих та заявок на закупівлю відповідно до договорів;

контроль виконання планів збуту, виробництва і постачання;

розрахунок нормативних і фактичних витрат на виробництво, нормативної і фактичної собівартості продукції, аналіз відхилень у витратах і собівартості;

оцінка економічних і фінансових показників діяльності підприємства.

Контур управління виробництвом може використовуватися на різноманітних підприємствах: від молочного комбінату до приладобудівного заводу. Розвинені засоби настройки дозволяють кінцевому користувачу працювати із звичною термінологією, зручним поданням даних, використовувати традиційний документообіг і порядок обробки інформації.

Запитання і завдання для обговорення

Як можна визначити поняття автоматизоване робоче місце

Які види забезпечення АРМ ви можете назвати?

Що включає інформаційне забезпечення?

Види класифікації АРМ за функціональною ознакою?

Яку мету переслідує автоматизація управління підприємством?

Які етапи автоматизації підприємства можна визначити?

Які завдання вирішує інформаційна система керівника?

Які завдання вирішуються за допомогою АРМ «Управління персоналом»:

Частина 4