Установка певної початкової або кінцевої дати завдання

магниевый скраб beletage

Ефективніше планування завдань може бути досягнуте шляхом розрахунку початкових і кінцевих дат за допомогою додатку Microsoft Project на основі їх тривалості і залежностей. Проте при необхідності можна самостійно встановлювати певну початкову або кінцеву дату завдання.

Обмеження, які прив'язують завдання до певних дат, називаються жорсткими обмеженнями; найжорсткіші обмеження задають дати початку або закінчення. Оскільки в Microsoft Project обмеження враховуються при обчисленні календарного плану, жорсткі обмеження слід вводити, тільки якщо завдання необхідно почати або завершити до певної дати.

1. У полі Назва завдання виберіть завдання, для якого вимагається встановити початкову або кінцеву дату, а потім натисніть кнопку Відомості про завдання.

Виберіть вкладку Додатково.

У полі із списком Тип обмеження виберіть тип обмеження.

У полі із списком Дата обмеження введіть або виберіть дату, а потім натисніть кнопку OK.

Якщо початкова дата вибирається в полі Початок в представленні діаграми Ганта або якщо для зміни початкової дати перетягується відрізок Ганта, Microsoft Project встановлює обмеження Початок не раніше на основі нової початкової дати. Якщо вибрана дата закінчення завдання, Microsoft Project автоматично призначає обмеження

Закінчення не раніше.