Натисніть кнопку OK. Призначення ресурсів завданням

магниевый скраб beletage

Якщо завданню призначається ресурс, створюється призначення. Будь-якому завданню можна призначити будь-які ресурси, а також змінити призначення у будь-який момент.

Завданням можна призначити декілька ресурсів, а також визначити, весь або не весь робочий час ресурс працює над завданням. Якщо призначена ресурсу робота перевищує щоденну повну зайнятість, вказану в календарі робочого часу ресурсу, в Microsoft Project в представленнях ресурсів назва переобтяженого ресурсу виділяється червоним кольором.

У меню Вигляд виберіть команду Діаграма Ганта.

У полі Назва завдання виберіть завдання, якому вимагається призначити ресурс, а потім натисніть кнопку Призначити ресурси.

У полі Назва ресурсу виберіть ресурс, яку потрібно призначити завданню. (рис. 4.4.)

Щоб призначити неповну зайнятість ресурсу, в колонці Одиниці слід вибрати або ввести значення менше 100 відсотків, які задають частку робочого часу, яку ресурс повинен присвятити цьому завданню.

Частина 4

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Щоб призначити кілька різних ресурсів, виберіть назви цих ресурсів, утримуючи клавішу CTRL.

Щоб призначити кілька однакових ресурсів (наприклад двох теслярів), в стовпці Одиниці введіть або виберіть значення більше 100 відсотків. При необхідності в полі Назву ресурсу введіть назву нового ресурсу.

Натисніть кнопку Призначити.

Галочка зліва від колонки Назву ресурсу вказує, що ресурс призначений вибраному завданню.

Натисніть кнопку Закрити.

Предшественники

Название: | Определение области охвата проекта Ресурсьі:

Дополнительно j Заметки j Настраиваемьіе поля Длительность: |4ч     Г~ Оредв. оценка

І Руководство

Название ресурса

Единицьі

 

Руководство

11 гп%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[

 

 

 

Ш

т

Справка |

Рис. 4.4.

Призначення ресурсів завданням

Перевірка і зміна призначень ресурсів

В уявленні «Використання ресурсів» відображаються ресурси проекту і призначені ним завдання, згруповані під кожним ресурсом. За допомогою уявлення «Використання ресурсів» можна визначити кількість часу, запланованого для роботи ресурсу над кожним завданням, а також ресурси з перевищенням доступності. Крім

того, визначається час, який може бути виділений кожному ресурсу для додаткових трудовитрат.

У меню Вигляд виберіть команду Використовування ресурсів.

У колонці Назва ресурсу перегляньте призначення ресурсів.

Щоб замінити для завдання один призначений ресурс на інший, виберіть потрібний рядок, встановіть показник на полі Ідентифікатор (лівий стовпець), а потім перетягніть завдання під новий ресурс.