1.4. Транспортна логістика

Задача 1. Скласти шахову відомість квартального вантажообі-гу заводу, побудувати схему вантажопотоків, провести вибіртранспортних засобів, визначити їх необхідну кількість, розробитимаршрути руху, скласти графік роботи транспортних засобів за да-ними, наведеними у табл. 1.26.

Таблиця 1.26ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

Номермарш-руту

Маршрут

Відстаньв один кі-нець, м

Квартальнийвантажообіг

звідки

куди

найменування вантажу

1

Склад шихти

Ливарний цех

Шихтовий матеріал

130

1200

2

Ливарний цех

Механічний цех

Лиття

400

1000

3

Склад металу

Ковальський цех

Метал для поковок

120

250

4

Ковальський цех

Механічний цех

Поковки

240

200

5

Склад металу

Механічний цех

Чорний метал

200

230

6

Склад допоміж-них матеріалів

Механічний цех

Допоміжні матеріа-ли

280

100

7

Механічний цех

Склад готовоїпродукції

Готова продукція(середні деталі)

150

1100

За транспортні засоби доцільно вибирати електрокари з підіймаль-ною платформою вантажопідіймальністю 1,5 т; максимальн