6.1. Теоретичні засади прийняття управлінських рішень