10.3.2. Цілі міжнародної інтеграції

магниевый скраб beletage

Чинники, що спричинили зростання і розвиток міжнародного бізнесу:

Досягнення в галузі комп'ютерних технологій і телекомуні- кацій привели до бурхливого зростання взаємообміну інформацією та ідеями через кордони держав, що дозволяє споживачам більше дізнатися про зарубіжні товари. Так, поширення супутникового і кабельного телебачення, а також Інтернету сприяє формуванню глобального попиту на певні товари чи послуги. Глобальні мережі телекомунікацій дозволяють менеджерам компаній координувати діяльність персоналу з розробки, впровадження, виробництва і продажу продукції на численних ринках світу.

Уряди багатьох країн послідовно знижують бар'єри для інвестицій і торгівлі, що відкриває нові ринки для міжнародних компаній. Так, більшість країн Східної Європи прийняли законодавчі акти, які стимулюють зовнішньоторговельні операції та прямі інвестиції з-за кордону.

3. Існує тенденція до уніфікації і об'єднання в рамках світового співтовариства. Наприклад, в європейських країнах, що підписали Маастріхтську угоду про створення Європейського Союзу, з 1993 року створюється єдиний ринок товарів, послуг, капіталу і трудових ресурсів, а з 1999 року діє Європейський монетарний союз одинадцяти держав і відбувся перехід на єдину валюту євро. Реалізація цієї стратегії надає компаніям величезні ринкові можливості та перспективи.

В той же час зберігаються відмінності багатьох національних ринків, а також властива їм недосконалість, що виражається, зокрема, у відносній дешевизні окремих ресурсів (сировини, праці, технологій, капіталу). Використання таких відмінностей дозволяє учасникам міжнародної кооперації здійснювати, з одного боку, глобальне розширення свого бізнесу, зниження витрат виробництва, підвищення прибутків, а з іншого залучення для цього міжнародних ресурсів. Все це забезпечує фінансову стійкість міжнародних інтегрованих структур бізнесу щодо криз та різних потрясінь.

За рахунок міжнародної інтеграції компанії досягають таких цілей:

доступ до нових ринків, подолання державних торгових та інвестиційних бар'єрів;

доступ до нових джерел ресурсів — матеріальних, фінансових, трудових, технологічних, інформаційних та організаційних;

досягнення конкурентних переваг, усунення або пом'якшення конкуренції на користь партнерів;

економія на розширенні масштабів виробництва, раціоналізація виробництва, підвищення його ефективності, використання переваг вертикальної інтеграції;

зниження ризику.

Доступ до нових ринків

Ця мета досягається за рахунок подолання правових обмежень входження на зарубіжний ринок, відкриття сприятливих ринків з точки зору каналів збуту і надходження ресурсів, підвищення ефективності використання виробничих потужностей.

Однією із основних причин утворення міжнародної інтегрованої структури може бути встановлення довгострокових відносин з місцевими фірмами для проникнення на зарубіжні ринки. Організації приймаючих країн можуть належати до мереж місцевих постачальників, дистриб'ютерів, замовників, до яких іноземні партнери можуть приєднатися через альянс або шляхом включення в БНК.

Важливим аспектом входження в новий ринок є торгові обмеження з боку уряду приймаючої сторони. Зокрема, ці обмеження були першопричиною створення союзів БНК з фірмами і урядами країн, що розвиваються. Крім того, чинне (або очікуване) місцеве законодавство, яке вимагає від іноземних компаній вступу до альянсів з місцевими партнерами або яке визначає їх мінімальний відсоток участі в місцевій організації, також приводить до створення міжнародної інтегрованої структури. Проте слід зазначити, що вимоги закону і протекціоністські заходи уряду є меншими по значущості чинниками порівняно з такими, наприклад, як отримання доступу до нових ресурсів або досягнення економії на витратах за рахунок «ефекту масштабу».

Доступ до нових джерел ресурсів

За допомогою міжнародної інтеграції компанії отримують можливість доступу до додаткових, можливо, дешевших матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних та інших ресурсів зарубіжних країн: МСА - через своїх іноземних партнерів, БНК - через свої закордонні підприємства.

На початковому етапі задовольняються потреби в сировині, виробничих потужностях, будівлях, спорудах, фінансових ресурсах, а також, за потреби, в персоналі (за рахунок доступу до дешевої і кваліфікованої робочої сили, забезпечення підприємств кадрами лінійних та функціональних менеджерів).

В сучасних умовах не менш важливого значення набуває доступ до інформаційних і технологічних ресурсів:

знання національної економіки, політики і культури, умов і особливостей національного ділового середовища (місцеве законодавство, державне регулювання);

знання сучасної ділової практики, традицій, методів роботи на ринку;

передача знань в області маркетингу і менеджменту;

• передача технічних ноу-хау, доступ до нових технологій, результатів наукових досліджень.

Чинник «знання ринку», що включає розуміння соціально- культурного і конкурентного середовища, має особливо важливе значення в тому випадку, якщо культурні відмінності між країною базування фірми і країною передбачуваної діяльності великі. Часто (але як крайній захід - на початковому етапі входження в новий ринок) організації вважають за краще створити спільне підприємство з місцевою фірмою, щоб одержати необхідні знання про ринок. Особливе значення при цьому має розвиток конкурентних переваг, що породжують потік інновацій на стадіях розробки продукції, виробництва і маркетингу.

Японська NEC створила МСА з компанією Honeywell і фірмою Bull, що базується у Франції, з базою в США, з метою використання досвіду, навиків і технологій своїх партнерів. Здатність вчитися у інших - головний чинник, який обумовлює її положення як єдиної глобальної компанії зі стійкою часткою ринку у виробництві телекомунікаційного устаткування, напівпровідникових чіпів і комп'ютерів.

Досягнення конкурентних переваг

Зростання компетенції, що є основою конкурентної переваги фірми, багато в чому залежить від її здатності сприймати нові навики і знання у сфері виробництва і менеджменту. Більш швидко «генеруючи» нову інформацію, компанії стають більш конкурентоспроможними. Адже, аналізуючи господарську діяльність у країнах Західної Європи і басейну Тихого океану, аналітики вважають, що, незважаючи на свій потенціал, поодинці жодна з цих компаній не змогла б створити серйозної конкуренції «.AT&T» на глобальному ринку.

В більшості випадків співпраця з конкурентом є захисним заходом. Разом з тим, альянс може бути створений і шляхом наступальних дій.

Одним із мотивів угоди про виробництво і збут серії дешевих моделей автомобілів, укладеної між японською «Mitsubish Motors» і південнокорейською «Hyundai Motors», було запобігання можливій угоді між конкурентами. Так само, заходи запобіжного характеру, здійснені американською адміністрацією проти японської автомобільної експансії на ринок США, є однією з причин організації спільного підприємства компаніями «General Motors і Toyota».

Підвищення ефективності

Раціональність міжнародного співробітництва полягає в тому, що, наприклад, комплектуючі виробляються у тій країні, де затрати на них нижчі. Але й це ще не все. Оскільки обсяги виробництва в сприятливішому місці тепер вищі, подальше зниження середньої вартості одиниці продукції може бути досягнуте і за рахунок «ефекту масштабу» - підвищення ефективності в міру розширення виробництва, яке виражається в зниженні середніх витрат при збільшенні обсягу випуску.

Зниженню витрат сприяють також відхід від дублювання інвестицій і витрат на НДДКР, розповсюдженні і обміні технологіями та ноу-хау, відкритті сприятливих сировинних ринків, міжнародному розподілі праці, можливостях фінансового податкового планування з урахуванням особливостей функціонування фінансових ринків та державної економічної політики в різних країнах.

Компанія «General Motors» через створені нею спільні підприємства (СП) одержує з Японії коробку передач і задній міст для подальшого збирання автомобілів на підприємствах в Канаді, Західній Європі, Південній Африці і Австралії. На заводах компанії «Ford», які належать БНК в Бразилії, виробляються двигуни малої потужності для американських і європейських ринків збуту.

Мінімальний масштаб обсягів ефективного виробництва в більшості галузей значно збільшився. Так, наприклад, виробник повинен випускати декілька мільйонів штук кольорових телевізорів в рік, щоб досягти економії за рахунок «ефекту масштабу», що дозволяє витримати глобальну конкуренцію. Це більш ніж у 50 разів перевищує мінімальні обсяги ефективного виробництва, які існували в цьому секторі на початку 1960-х років.

Об'єднання ресурсів з конкурентами в рамках стратегії співпраці є одним із засобів для досягнення фірмами необхідного масштабу діяльності. Поширення набули альянси в області НДДКР у високотехнологічних галузях: будучи механізмом розподілу витрат між партнерами, вони дозволяють фірмам здійснювати необхідні інновації. Характерно, що для проведення масштабних НДДКР фірми вважають за краще створювати СП, а не укладати функціональні угоди. Спільному підприємству як організаційній формі віддається перевага, оскільки вона полегшує обмін інформацією і забезпечує повсякденну координацію.

Прикладом такої співпраці є альянс General Electric і Snecma - американського і французького виробників, які об'єднали свої ресурси, виробничий досвід і навики для виконання НДДКР з метою розробки нового покоління двигунів для реактивних літаків.

Слід зазначити, що ця технологія неминуче диктує деяку оптимальну величину випуску продукції. Значне відхилення від неї як в один, так і в інший бік може спричинити економічні збитки. У такому разі альтерною вертикально інтегрованої компанії може бути мережа МСА. Фірма, яка створює МСА з виробниками, що забезпечують комплектацію їхніх виробів, має ряд переваг:

вдається уникнути характерного для великого бізнесу організаційного розширення, немає необхідності перенавчати персонал і вносити зміни в процедури управління та організації впровадження нової технології;

скорочуються витрати адаптації до змін, викликаних науково-технічним прогресом.

Для сучасних високотехнологічних галузей характерні дорожчання засобів виробництва, зростання витрат на НДДКР, розробку торгової марки, розвитку збутової мережі продажів. Постійні високі витрати потребують розширення обсягів виробництва для того, щоб максимізувати прибутки і скоротити термін окупності інвестицій. При цьому можливе створення альянсів, особливість яких полягає в тому, що кожна з фірм-партнерів виконує взаємодоповнюючі функции.

Прикладом служить СП німецької хімічної компанії «BASFH», американської «Dow Chemical».

Зниження ризиків

Зниження ризиків у процесі міжнародної інтеграції досягається шляхом країнової (регіональної) диверсифікації операцій, виходу на нові перспективні ринки, використання різноманітних каналів збуту. Разом з тим, можливе зниження ризику капіталовкладень при залученні в кооперацію партнерів з числа національних інвесторів.

Діючи в рамках альянсу, фірма може досягти домовленості з партнером про поділ ринку на сфери впливу. З іншого боку, альянс, порівняно з фірмою, яка діє самостійно, може зменшити ризик кожного з партнерів шляхом розподілу етапів великого проекту між кількома учасниками, диверсифікації номенклатури товарів, забезпечення швидкого входження в ринок і коротших термінів окупності, зниження витрат.