19.4. Глобальний менеджмент і природне середовище

магниевый скраб beletage

Насамперед слід звернути увагу на посилення захисту довкілля в умовах економічного зростання. На це спрямовані такі чотири принципи сучасної глобальної управлінської практики, які дістали назву «принципи підтримки розвитку»:

Напруження між економічним зростанням і захистом довкілля має бути зняте шляхом відновлення останнього.

Бідним націям не варто копіювати виробництво і моделі витрачання ресурсів багатих націй.

Спосіб життя багатих націй має бути змінений.

Максимізація доходів компаній має бути замінена на розширення можливостей для людей.

Важливо підкреслити гостру необхідність визначення впливу окремих факторів на стан довкілля. Зокрема, можна навести формулу автора відомої праці «Бомба народонаселення» Пауля Ерліха:

ПН = Н х Б х Т,

де ПН - природне навантаження, Н- народонаселення; Б - багатство; Т - технологія.

Ця формула дозволяє визначити співвідношення між витратами і відновленням природних ресурсів та створити екологічну економіку, яка забезпечує розширене відтворення навколишнього середовища.

Обґрунтовуючи шляхи удосконалення глобального управління довкіллям, важливо звернути увагу на його забруднення різноманітними відходами, насамперед двоокисом вуглецю. Як видно з табл. 19.3, Україна посідає тут «гідне» місце.

Таблиця 19.3

Обсяги викидів в атмосферу двоокису вуглецю в найбільших країнах-забруднювачах

Країна

Млн т

Країна

Млн т

США

4,8

Індія

0,76

Китай

2,6

Україна

0,61

Росія

2,1

Великобританія

0,56

Японія

1,6

Канада

0,41

ФРН

0,87

Італія

0,41