ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Передмова      5

Розділ 1. Сутність і роль маркетингового управління        8

Сутність і роль маркетингу в управлінні сучасноюфірмою           8

Маркетингове середовище фірми    16

Завдання і функції маркетингового управління фірмою ... 23

Концепції управління підприємством в умовах ринку... 31

Основні етапи процесу маркетингового управлінняфірмою        42

Тенденції еволюції маркетингового управління припереході до інформаційної цивілізації       46

Розділ 2. Маркетингові інформаційні системи        55

Роль інформації в маркетинговому управлінні       55

Маркетингові інформаційні системи           61

Маркетингові дослідження   80

Сегментація і вибір цільових ринків            92

Розділ 3. Планування маркетингової діяльності фірми .... 110

Сутність, цілі і принципи маркетингового планування . 110

Характеристика плану маркетингу фірми та йогоскладових         121

Планування в системі управління маркетингом    129

Розділ 4. Маркетингове стратегічне планування   135

Сутність і зміст стратегічного планування  135

Аналіз середовища підприємства    140

Визначення місії та цілей фірми       149

Вибір стратегії фірми 155

Виконання стратегії   163

Оцінка і контроль виконання стратегії        167

Використання СКМ-технологій у маркетинговомустратегічному плануванні   171

Розділ 5. Організаційне проектування в маркетинговому

управлінні      179

Принципи й підходи до управління сучасною фірмою . 179

Організаційне проектування маркетингових фірм іслужб 193

Завдання і функції маркетингових підрозділів фірми . . 208

Управління торговельним персоналом маркетинговоїфірми       212

Ділова етика в маркетинговому управлінні            246

Розділ 6. Управління реалізацією планів маркетингу        256

Управління ринком і конкурентною перевагою    256

Управління товарною політикою фірми     267

Управління ціновою політикою фірми        288

Управління політикою руху товару фірми  296

Управління комунікаційною політикою фірми       303

Управління процесом продажу       314

Розділ 7. Контроль і аналіз маркетингової діяльності

фірми  324

Сутність і зміст процесу контролю й аналізу маркетин-гової діяльності  324

Види маркетингового контролю та їхня характерис-тика             329

Маркетинговий аудит           337

Оцінка ефективності маркетингового управління  343

Додатки          374

Література      401