2.3. Адміністративні заходи в процесі узгодження, прийняття і затвердження господарських рішень

Процедура розробки варіантів господарського рішення необхідна для багатобічного підходу до рішення заданої проблеми. Розробкою варіантів господарського рішення може займатися одна людина або колектив розроблювачів. У дуже відповідальних випадках розробкою варіантів господарського рішення для рішення однієї великої проблеми можуть паралельно займатися навіть різні науково-дослідні інститути.

Для процедури розробки господарського рішення необхідно виконати наступний набір адміністративних дій керівника й апарата управління:

оформити документацію про початок виконань робіт із вказівкою конкретного завдання, складу персоналу з вказівкою системи їхнього підпорядкування, часу виконання завдання, проміжних етапів контролю ходу виконання, ресурсів, що виділені;

ознайомити розроблювачів з організаційними документами (завданнями) про початок виконання робіт з розробки рішення й роз'яснити їхній зміст;

роз'яснити розроблювачам їхні права, відповідальність, повноваження при виконанні роботи;

обговорити з розроблювачами невраховані деталі для успішного виконання робіт;

акцентувати увагу на ступені важливості пропонованої роботи з розробки господарського рішення;

виділити працівникам необхідну оргтехніку, приміщення і вказати джерела необхідної ділової інформації;

провести контроль (юрист або референт) на відповідність завдання чинному законодавству і статутним документам компанії;

оформити висновок про технічне, економічне й організаційне виконання завдання;

одержати висновок зовнішніх експертів про безпеку майбутнього завдання в економічній, екологічній і іншій областях;

вибрати цільову технологію розробки господарського рішення; скласти набір процесорних (організаційних) технологій; вибрати метод розробки господарського рішення по кожному його варіанту;

оформити актом обрані прийоми господарського рішення; скласти перелік варіантів розроблених господарських рішень. Регламентовані адміністративні заходи створюють організаційний порядок для розробки господарських рішень.