Питання для підсумкового контролю засвоєння знань : Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : B-ko.com : Книги для студентів

Питання для підсумкового контролю засвоєння знань

Наведіть основні результати, які може дати застосування теорії ігор.

Що представляє собою теорія ігор?

В чому полягає завдання теорії ігор?

В чому сутність конфліктної ситуації?

Що таке хід гравця і яким від може бути згідно з теорією ігор?

Чи можливо обґрунтування рішень в умовах невизначеності методами теорії ймовірностей?

Що визначає ситуацію гри?

Що необхідно для побудови моделі конфліктної ситуації?

Що дозволяє аналіз ризикової ситуації за допомогою прийомів теорії ігор?

В чому полягає раціональна поведінка гравця?

Чи є підприємниць гравцем?

В чому полягає особливість гри в порівнянні з реальною конфліктною ситуацією?

В яких умовах теорію ігор не можна застосовувати?

Що представляє собою виграш гравця?

Дайте визначення стратегії гри.

Дайте визначення стратегії гравця.

У чому полягає особливість оптимальної стратегії?

Що представляє собою функція виграшу гри?

В чому полягає сутність функція виграшу гри?

Що вливає на величину виграшу гравця?

Які особливості гри з нульовою сумою?

В яких випадках доцільно застосовувати теорію ігор?

Які види раціональності виділені в теорії ігор?

Дайте визначення основних понять теорії ігор.

Які розрізняють ігри в залежності від кількості учасників?

Що називається партією?

Які ігри виділяють за джерелом невизначеності?

Які ігри виділяють за інтересами гравців?

Які ігри виділяють за взаємодією гравців?

Як підрозділяють багатоходові ігри?

Які є етапи формулювання задачі в ігровій постановці?

Наведіть приклади простих матричних ігор.

Що визначає платіжна матриця?

В чому полягає головний принцип теорії антагоністичних ігор?

Що представляють собою нижня і верхня ціна гри?

Поясніть основні прийоми спрощення матричних ігор.

Дайте пояснення геометричної інтерпретації гри розміром 2х2.

Приведіть алгоритм розв'язання ігор 2хп і тх2.

Поясните основні принципи приведення матричної гри до задач лінійного програмування.

Як визначити максимін?

Що називається ціною гри?

Як можна скоротити розмірність платіжної матриці?

Наведіть алгоритм визначення мінімаксу.

Чи має рішення будь-яка гра?

В чому полягає суть теореми про активні стратегії?

На яких на властивостях ЗЛП основується симплекс-метод?

В чому полягає суть критерію оптимальності опорного плану?

Як знайти генеральний елемент у симплексній таблиці?