3.4. Прийняття рішень в умовах повної невизначеності

Необхідність прийняття рішень в умовах невизначеності притаманна відносинам між суб'єктами господарювання. Повна (безнадійна) невизначеність означає відсутність будь-якої інформації про ймовірності реалізації сценарію розвитку майбутнього.

Необхідність прийняття рішень заснована на об'єктивному характері наперед неузгоджених дій суб'єктів господарювання щодо балансування системи відносин і зниження рівня їх ризиків. Наслідком прийняття рішень в умовах невизначеності є підприємницькі ризики, які, як і невизначеність, притаманні ринковому способу господарювання. Тому суб'єкт господарювання не може ухилитися від негативного впливу цих явищ на результати підприємницької діяльності, але він здатний понизити рівень ризику, забезпечити прийняття оптимальних рішень.

На практиці зустрічаються ситуації, в яких один з учасників господарського процесу (гравців) байдужий до виграшу і не бажає використовувати промахи іншого. Ця ситуація виникає у випадку, коли в якості одного з гравців виступає "природа".

Терміном "природа" домовимося позначати комплекс зовнішніх умов, при яких прийдеться приймати рішення. Термін "природа" характеризує певну об'єктивну дійсність, яку не слід приймати буквально, хоча на практиці можуть зустрічатися ситуації, в яких гравцем дійсно виступає природа, тобто обставини, що зв'язані з природними умовами.

Ігри з "природою" застосовують для аналізу економічних ситуацій, оцінки ефективності рішень, що приймаються, та вибору найбільш переважних альтернатив, для яких ризик пов'язаний з сукупність невизначених факторів. Зокрема модель гри з "природою" може бути використана при виборі оптимального інвестиційного проекту. В цьому випадку як стратегії гравця розглядають різні порівнянні інвестиційні проекти, а стани "природи" інтерпретують як сценарії майбутнього, яким відповідають показники ефективност