Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань : Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : B-ko.com : Книги для студентів

Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань

В чому полягає сутність економічного ризику?

Як пов'язані ризик і ризикова ситуація?

Яким чином в економічній літературі класифікують фактори, що визначають рівень ризикованості господарської діяльності підприємства в Україні?

Які чинники та умови слід відносити до об'єктивних причин ризику?

В чому полягають особливості суб'єктивних причин ризику в порівнянні з об'єктивними причинами?

Які функції ризику, на Ваш погляд, мають первісне значення для функціонування підприємства в умовах ринкової економіки?

За якими ознаками класифікуються економічні ризики?

В чому полягає різниця між статистичними та динамічними ризиками?

В чому різниця між комерційними і торговими ризиками?

Які причини призводять до появи виробничих ризиків?

Яке значення та умови виникнення інноваційного ризику в сучасних умовах господарювання?

Наведіть приклади ризикових ситуацій на рівні міста, регіону, держави.

Розгляньте функціонування підприємства, що виробляє продукти харчування. Які ризики найбільш характерні для його діяльності?

Розгляньте функціонування посередницької фірми. Які ризики найбільш характерні для її діяльності?

Розгляньте функціонування підприємства сфери послуг. Які ризики найбільш характерні для його діяльності?