КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКУ РОЗДІЛ 5 ПРИ УХВАЛЕННІ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ 5.1. Зони і рівні ризику, крива ризику

Для оцінки ступеня прийнятності економічного ризику при обґрунтуванні господарського рішення варто позначити шкалу рівнів економічних ризиків і виділити зони ризику в залежності від очікуваної величини втрат. В економічній літературі з теорії бізнесу і підприємництва зустрічаються терміни "високий ризик" і "низький ризик". У даному випадку мова йде про різні рівні ризику, що залежать від співвідношення масштабу очікуваних втрат та обсягу майна підприємства, а також від ймовірності настання цих втрат.

Для встановлення допустимого рівня ризику введено поняття областей ризику.

Областю ризику називається певна зона загальних втрат підприємства, в межах якої втрати не перевищують граничного значення встановленого рівня ризику.

Виділяють чотири області економічного ризику: область нормального ризику; область високого ризику; область максимального ризику; область критичного ризику.

Область, в якій втрати не очікуються, тобто в якій економічний результат господарської діяльності позитивний, називається безризиковою зоною.

Область нормального ризику характеризується рівнем втрат (РВ ), який не перевищує величини чистого прибутку (ЧП). В цій області підприємство ризикує тим, що в гіршому випадку воно не отримає чистого прибутку

Рв < ЧП .    (5.1)

Можливі випадки незначних втрат, але основна частка чистого прибутку буде отримана. Можливим може бути здійснення операцій з цінними паперами, отримання необхідного кредиту, участь в виконанні робіт, які фінансуються державними органами.

Область високого ризику хар