5.2. Використання кількісної оцінки ризику для ухвалення господарського рішення

магниевый скраб beletage

В основу кількісної оцінки ризиків пропонується покласти методику, яку застосовують при проведенні аудиторських перевірок, а саме оцінку ризиків по контрольних точках фінансово-господарської діяльності. Використання даного методу, а також результати якісного аналізу дозволяють проводити комплексну оцінку ризиків фінансово-господарської діяльності підприємств.

Кількісна оцінка ризиків проводиться на основі даних, що отримані при якісній їхній оцінці, тобто оцінюватися будуть тільки ті ризики, які присутні при здійсненні конкретної операції алгоритму ухвалення рішення.

Для кожного зафіксованого ризику складається таблиця оцінки ризику на основі даних, що отримані зі статистичних, наукових, періодичних джерел, а також на основі особистого досвіду керівників. Дані таблиці оцінки ризику складають таким чином, щоб найбільше повно визначити складові фактори ризику. При використанні цього підходу досягається висока оперативність якісної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства.

У складених таблицях вибираються значення, що найбільше близько відповідають поставленим питанням. У ряді випадків пропонується самостійно визначати значення ризику за десятибальною шкалою. Після вибору значення ризику при його рівні, що перевищує 0,8, у відповідній графі робиться довільна мітка (+). Заключним етапом заповнення граф таблиці є проставляння значення якості інформації, на основі якої приймалося рішення. Наприкінці таблиці підводиться підсумкова кількісна оцінка як середньоарифметичне значення всіх показників складових ризику. Як ілюстрація пропонується частина таблиці оцінки організаційного ризику, заповненої в реальній ситуації (табл. 5.7).

Ухвалення рішення складається із двох етапів:

етап - попереднє ухвалення рішення

Попереднє ухвалення рішення здійснюється на основі середньоарифметичного значення окремого виду ризику і якості інформації роздільно по кожній операції алгоритму ухвалення рішення.

етап - аналіз критичних значень

На цьому етапі оцінки проводиться аналіз тих складових ризику, значення яких перевищують критичну величину (у нашому випадку дана величина дорівнює 0,8). Необхідність даної дії складається у виявленні й виділенні та складових, ймовірність ризику для яких дуже велика, що може привести до втрати всіх вкладених коштів і банкрутству підприємства.

Таблиця 5.8

Кількісна оцінка організаційного ризику

Величина ризику

Градація ризику

Характеристика й результат ухвалення рішення

1

2

3

0,1 - 0,2 (0,9 - 1,0)

Мінімальний

Ймовірність настання негативних наслідків дуже мала, відсутні фактори, що негативно впливають на фінансово- господарську діяльність підприємства (Інформація високої якості). Рішення приймається.

Продовження таблиці 5.8

1

2

3

0,2 - 0,3 (0,8 - 0,9)

Малий

Ймовірність настання негативних наслідків достатньо мала (незначна), відсутні фактори, що негативно впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства (Інформація високої якості). Рішення приймається.

0,3 - 0,4 (0,7 - 0,8)

Середній

Ймовірність настання негативних наслідків незначна, проявляються чинники, що негативно впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства (Інформація доброї якості).

Рішення приймається.

0,4 - 0,6 (0,5 - 0,7)

Високий

Значна ймовірність настання негативних наслідків, реально існує обмежена кількість факторів, що негативно впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства (Інформація задовільної якості). Рішення приймається після детального аналізу щодо мінімізації та нейтралізації негативних факторів.

0,6 - 0,8 (0,5 - 0,3)

Максимальний

Висока ймовірність настання негативних наслідків, реально існує значна кількість факторів, що негативно впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства. Виникає небезпека втрати вкладених коштів. (Інформація низької якості) Рішення приймається після детального аналізу щодо мінімізації та нейтралізації негативних факторів.

Закінчення таблиці 5.8

1

2

3

0,8 - 1,0 (0,3 - 0,1)

Критичний

Ймовірність настання негативних наслідків дуже висока (критична), існує максимальна кількість факторів, що негативно впливають на фінансово- господарську діяльність підприємства. Реальна втрата вкладених коштів і банкрутство. (Відсутність інформації). Рішення не приймається