ЗМІСІТ

ПЕРЕДМОВА         10

Частина 1   13

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ      14

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ

ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ   14

Сутнісна характеристика господарських рішень         14

Загальні підходи до прийняття рішень     17

Методологічні засади розробки рішень    19

Закони, що визначають поведінку людини

та їх роль в розробці господарських рішень      20

Питання для поточного контролю та поглибленого

засвоєння знань  32

Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ТА ПРОЦЕСОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ     34

Організаційний механізм прийняття господарських рішень 34

Процесорні технології підготовки

та реалізації господарських рішень 37

Адміністративні заходи в процесі узгодження, прийняття і затвердження господарських рішень        41

Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння

знань студентів    42

Розділ 3. ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

З УРАХУВАННЯМ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ         44

3.1. Поняття невизначеності, її види та причини

виникнення          44

Способи урахування невизначеності при обґрунтуванні господарських рішень       50

Використання ймовірнісного підходу для обґрунтування господарських рішень

в умовах невизначеності        52

Прийняття рішень в умовах повної

невизначеності    54

Критерії прийняття рішень в умовах повної невизначеності 61

Критерій Вальда  61

Критерій оптимізму       64

Критерій песимізму       65

Критерій мінімаксного ризику Севіджа     67

Критерій песимізму-оптимізму Гурвіца     68

Прийняття рішень в умовах часткової невизначеності .. 70

Критерій Байєса  71

Критерій Бернуллі-Лапласа   75

Моделі прийняття господарських рішень

в умовах невизначеності        79

Оптимальне планування за умов невизначеності та ризику 79

Модель прийняття рішень в умовах невизначеності   80

Питання для поточного контролю та поглибленого

засвоєння знан