Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань

магниевый скраб beletage

Розкрийте поняття "оцінка ризику".

Охарактеризуйте області ризику.

Охарактеризуйте зони ризику.

В чому полягає сутність поняття рівня ризику?

Чим обумовлена відсутність універсальної методики визначення економічного ризику?

В чому полягає сутність нормального розподілу випадкових величин?

Охарактеризуйте параметри нормального розподілу.

Як побудувати криву ризиків?

Сформулюйте загальні умови приємності певного виду економічної діяльності.

Чим обумовлено використання кількісної оцінки ризику для ухвалення господарського рішення?

Охарактеризуйте види втрат в підприємницькій діяльності.

Чим обумовлено розподіл на зони ризику і в чому полягають особливості кожної зони ризику?

Яким чином змінюється структура втрат у залежності від виду підприємницької діяльності?

Наведіть приклади розподілу рішень щодо управління ризиком для подій різного класу.