Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань

магниевый скраб beletage

Чим обумовлено використання різних методів оцінки економічних ризиків?

У чому полягає відмінна сутність статистичного методу оцінки економічного ризику?

Як впливають фактори зовнішнього середовища підприємства на вибір методу оцінки економічного ризику?

У чому полягає "суб'єктивний фактор" вибору методу оцінки економічного ризику?

За яких умов доцільно використовувати для оцінки економічного ризику метод Дельфі?

Які показники можуть використовуватися для кількісної оцінки ризику?

В чому полягають особливості статистичних методів оцінки ризику?

За яких умов використання статистичних методів оцінки ризику стає можливим?

В чому полягає суть правила оптимального коливання результату?

Яка первісна інформація необхідна для можливого використання методу аналізу доцільності витрат?

В чому полягає мета формування портфеля цінних паперів?

Охарактеризуйте кількісні показники, що можна розрахувати для інвестиційного портфеля.

Як оцінюють систематичний ризик?

Як пов'язаний метод аналізу доцільності витрат із фінансовою стійкістю підприємства?

За яких умов доцільно використовувати метод експертних оцінок?

Чим відрізняються методи групових і індивідуальних експертних оцінок?

Охарактеризуйте етапи реалізації методу рангової кореляції, що заснований на експертних оцінках.

В яких випадках для оцінки узгодженості думок експертів застосовують критерій Спірмена, критерій Кендалла і критерій конкордації?

Охарактеризуйте метод "мозкової атаки".

В чому полягає сутність метолу Дельфі?

В чому полягають особливості використання кількісних методів при сценарному підході до оцінки ризику?

Які завдання вирішуються при використанні інтегральної оцінки ризику?

Чим обумовлено застосування певного методу оцінки ризику для підприємця?