7.2.3. Страховий запас коштів

магниевый скраб beletage

Страховий запас коштів створюється з метою компенсації коливань надходжень і використання коштів підприємства. Його розмір визначається статистично. Для цих цілей використовуються моделі Міллера-Орра, що базуються на гіпотезі щодо нормального закону розподілу надходжень і платежів підприємства біля його середнього рівня.

В умовах, коли грошові витрати підприємства нестабільні і не піддаються прогнозуванню, залишок засобів на поточному рахунку змінюється випадковим чином, причому можливі значні коливання, ефективною моделлю оптимізації трансакційних витрат при здійсненні операцій факторингу є модель, яку представлено на рис. 7.4.

Ця модель дозволяє підприємству забезпечити оптимальний залишок грошових коштів за відсутності можливості прогнозувати щоденний відтік або приплив грошових коштів. При моделюванні використовується стохастичний процес, в якому передбачається, що вступ і витрачання грошових коштів від періоду до періоду є незалежними випадковими подіями.

Залишок коштів на рахунку підприємства хаотично міняється до тих пір, поки не досягає певної границі: верхньої - ГКвг; нижньої - ГКнг; нормальної (границя повернення) - ГКв. Якщо запас грошових коштів досягає нижньої границі ГКнг, то в цьому випадку підприємство здійснює операцію факторингу і таким чином поповнює запас грошових коштів до нормальної границі ГКв. Якщо залишок грошових коштів досягає верхньої границі ГКвг, підприємство може здійснювати фінансові вкладення з метою повернути запас грошових коштів до деякого нормального рівня (точці повернення).

Сальдо максимального (ГКтах) і оптимального (ГКопт .) розмірів коштів визначається по формулах:

ГК = ГКопт - 2ГКmax ,  (7.2)

^ = + ГК~ • <->

де ГКопт - оптимальний залишок коштів; Кmin - мінімальний обсяг операцій із продажу цінних чи паперів одержанню позикових засобів;

ВУМЗК - вартість упущених можливостей у зв'язку з утриманням залишку коштів;

а2зК - середнє квадратичне відхилення в розмірі залишків коштів;

ГКтіп - мінімальний рівень залишків коштів, що встановлено адміністрацією.