9.2. Побудова дерева цілей

"Дерево цілей" - це графічне зображення взаємозв'язку і підпорядкованості цілей, що відображає розподіл місії і мети на цілі, підцілі, завдання та окремі дії.

"Дерево цілей" можна визначити, як "цільовий каркас" організації, явища чи діяльності. Загальний вигляд "дерева цілей" показано на рис. 9.4.

Вищий рівень

Головна ціль (кінцевий результат)

 

ґ

 

Перший рівень (стратегія)

Підціль 1 Підціль 2 Підціль 3

 

Перший рівень (стратегія)

7Г7Г

і.і

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

Рисунок 9.4 - Послід