Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань

магниевый скраб beletage

Розкрийте сутність класифікації цілей підприємства

У чому полягає сутність та роль місії підприємства?

Охарактеризуйте основні етапи формування цілі?

Охарактеризуйте співвідношення цілей різних рівнів в ієрархії

У чому полягає сутність методу дерева цілей?

Розкрийте значення, особливості та вимоги до побудови "дерева цілей".

У чому полягає сутність методу дерева рішень?

Із яких етапів складається процес прийняття рішення за допомогою дерева рішень?

У чому полягає сутність процедури прийняття рішення за допомогою дерева рішень?

Що таке очікувана цінність точної інформації?

Що розуміють під існуванням номінально та реально існуючих цілей?

Чи можливе функціонування підприємства без місії? Чому?

Порівняйте місію та цілі підприємства. Зробіть висновок та обґрунтуйте його

Яке значення має використання "дерева рішень" для обґрунтування господарських рішень?

Наведіть приклад щодо процедури прийняття господарського рішення методом побудови "дерева цілей".

Зробіть висновок про доцільність використання методів побудови "дерева цілей" та "дерева рішень".

Які ви можете назвати переваги та недоліки використання методів побудови "дерева цілей" та "дерева рішень"?

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РОЗДІЛ 10 РИЗИКАМИ ПРИ ОБҐРУНТУВАННІ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ