10.3.1. Мета і завдання розробки програми управління ризиками

магниевый скраб beletage

Головна мета складання програми управління ризиками, що полягає в забезпеченні умов успішного функціонування підприємства в умовах ризику, може бути досягнута шляхом вирішення наступних основних задач:

виявлення можливих економічних ризиків; зниження фінансових втрат, що зв'язані з економічними ризиками.

Природно, що названі дві основні задачі з урахуванням змісту принципів і методів управління можуть бути конкретизовані і представлені в цьому розділі (табл. 10.1).

Таблиця 10.1

Можливі цілі і задачі розробки програми управління ризиками (ПУР)

Характеристики

Цілі і задачі розробки і перегляду ПУР

Примітки

Ціль

Забезпечення умов успішного функціонування підприємства в умовах ризику

Обов'язкове узгодження з керівництвом

Основні задачі (1-й рівень дерева цілей фірми)

Виявлення можливих економічних ризиків

Зниження фінансових втрат, що зв'язані з економічними ризиками

Обов'язкове узгодження з керівництвом

Конкретні задачі (2-й рівень дерева цілей фірми)

Виявлення груп ризиків

 

 

Виявлення можливих збитків

 

 

Обов'язкове узгодження з керівництвом

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо програма управління ризиками складається вперше, менеджер повинен погодити з керівництвом підприємства зазначені в Керівництві цілі і задачі. Але й у тому випадку, якщо вихідну ПУР вже розроблено, і мова йде про її відстеження, оцінку виконання і коректування, менеджер оцінці виконання і коректуванню, менеджер може уточнювати цілі і задачі, також погоджуючи їх з керівництвом. Виконання обов'язків менеджера, що зв'язані з даним структурним блоком Керівництва, буде сприяти збільшенню повноти і якості інформації використовуваної менеджером надалі, а також більш ефективної реалізації всієї процедури розробки і перегляду ПУР (рис. 10.5).

Поліпшенню якості і збільшенню повноти інформації, яка представлена у пункті Керівництва "Опис можливих цілей і задач чи розробки перегляду ПУР", буде сприяти виконання наступних функціональних обов'язків менеджера:

постійне відстеження переліку і якості інформації, яка використовується у даному пункті ПУР:

внесення відповідних змін у цей пункт ПУР.

У даному пункті ПУР представлена інформація про можливі цілі і задачі розробки чи перегляду ПУР, тому менеджер повинен по можливості вивчати і вносити в цей пункт варіанти конкретизації мети й основних задач. Використання надалі розширеної інформації буде сприяти підвищенню ефективності всього процесу управління ризиками.

Етап попередньої стадії "Формування чи перегляд цілей і задач ПУР" реалізується наступною послідовністю дій менеджера (рис. 10.6).