10.3.3. Інформаційне забезпечення розробки програми управління ризиком

магниевый скраб beletage

Найважливіше значення для ефективного управління ризиками має адекватне інформаційне забезпечення. Воно включає широкий спектр різних видів ділової інформації: статистичної, економічної, комерційної, фінансової, юридичної, технічної і т.д. Наявність надійної й актуальної інформації дозволяє швидко приймати управлінські рішення, що виявляють вплив на зниження ризиків і збільшення прибутки. Належне інформаційне забезпечення і його ефективне використання при проведенні ризикових операцій зводить до мінімуму ймовірність збитку й втрат.

При розробці ПУР інформація є довідковою, але вона використовується менеджером уже для прийняття конкретних рішень. Склад і послідовність представлення довідкової інформації ув'язані з логікою і змістом основної стадії розробки ПУР. Зміст довідкової інформації залежить від впливу багатьох факторів, наприклад результатів впровадження ПУР, зміни складу факторів ризику і ступеня їхнього впливу, результатів оцінки роботи підприємства відповідно до ПУР тощо.

Інформація даної частини присвячена аналізу наступних питань:

уточнення стратегії підприємства щодо управління ризиками і використання процедур управління;

процесу попереднього добору ризиків; формування плану превентивних заходів; дослідження ризиків після формування плану превентивних заходів;

процесу остаточного формування програми управління ризиками;

контролю і перегляду програми управління ризиками; оцінці ефективності ПУР.

У кожному із зазначених пунктів можна виділити частини: представлення довідкової інформації з питань відповідного етапу;

опис специфічних функціональних обов'язків менеджера для розглянутого етапу реалізації розробки програми;

представлення форми, можливого переліку результатів даного етапу, що повинні використовуватися менеджером на наступних етапах розробки і перегляду програми.

Розглянемо кожний з пунктів, що відповідають інформаційному забезпеченню розробки ПУР, більш докладно.

Інформація щодо використанню процедур управління ризиками. У даному розділі представлена довідкова інформація, використання якої дозволить менеджеру уточнити стратегію підприємства по управлінню ризиками і застосуванню процедур управління ними.

Насамперед, тут приведена довідкова інформація, яка необхідна для розрахунку коефіцієнтів фінансових можливостей підприємства по покриттю найбільш ймовірного, максимально можливого й очікуваного значення втрат:

„НЙВ НЙВ - ФМ

ММВ-ФМ ФМ

КФНМ =      ^       ,        (10.1)

ФМ

КФМММВ = " ,      (10.2)

„ов ОВ - ФМ

КФМ = ~ФМ ,       (1°.3)

де НЙВ - найбільш ймовірні втрати, ММВ - максимально можливі втрати, ОВ - очікувані втрати,

ФВ - фінансові можливості підприємства по покриттю втрат.

Інформація з попереднього вибору ризиків. На даному етапі реалізації основної стадії розробки і перегляду ПУР і може бути представлена довідкова інформація по опису процедури попереднього вибору ризиків. Дії менеджера по вибору ризиків можуть бути представлені у виді етапу "Попередній вибір ризиків", що є частиною більш укрупненої процедури основної стадії розробки і перегляду ПУР. Специфічні функціональні обов'язки менеджера, що пов'язані з попереднім вибором ризиків, представлені в таблиці 10.4.

Результати етапу "Попередній вибір ризиків" представлено в таблиці 10.5. Процедуру вивчення довідкової інформації, а також попереднього вибору ризиків може бути представлено у виді алгоритму дій менеджера, що аналогічний викладеним вище для етапів попередньої стадії розробки ПУР.

Таблиця 10.4

Функціональні обов'язки менеджера по управлінню ризиками, обумовлені попереднім вибором ризиків

 

Функціональні обов'язки менеджера

Етап

"Попередньої стадії розробки і перегляду ПУР"

Сприятливі поліпшенню

якості і повноті інформації

Обумовлені особливостями змісту відповідного етапу загального алгоритму реалізації процедури розробки ПУР

Етап "Попередній вибір ризиків"

Постійне відстежен- ня переліку і якості інформації, що ви- ко-ристовується в даному пункті Керівництва, а також внесення відповідних змін у цей пункт Керівництва

Вивчення формального опису процедури попереднього вибору ризиків

Попередній вибір ризиків

Узгодження прийнятого рішення щодо попереднього вибору ризиків з керівництвом підприємства чи фахівцями

Таблиця 10.5

Попередній вибір ризиків

Результати етапу

Примітки

1

Уточнений перелік ризиків, що використовується для розробки ПУР

Уточнення відбулося за рахунок попереднього вибору ризиків

2

Уточнені значення максимально можливого, найбільш ймовірних і очікуваних витрат

Уточнення відбулося за рахунок економії по ризиках, від яких підприємство відмовилося в результаті попереднього вибору ризиків

Інформація з формування плану превентивних заходів. Інформація з формування превентивних заходів включає наступне: вимоги й обмеження, що слід враховуватиі при формуванні плану превентивних заходів (наприклад, вимоги про економічну доцільність проведення превентивних заходів, обов'язковості попереднього добору ризиків і т.ін.);

можливі обмеження щодо розміру сум, що виділені підприємству як на окремий превентивний захід, так і на всі заходи (ці суми слід узгоджувати менеджеру з керівництвом підприємства і (чи) її фахівцями);

опис процедури (алгоритму) вибору превентивних заходів, тобто процедури формування плану превентивних заходів.

Результати етапу "Остаточне формування програми управління ризиками" основної стадії розробки і перегляду ПУР можуть бути представлені у виді таблиці 10.6.

Таблиця 10.6

Результати етапу "Остаточне формування програми управління ризиками"

Зміст етапу

Результати етапу

1.

Виділення ризиків, що підпадають під план превентивних заходів

 

2.

Виділення ризиків, що не підпадають під план превентивних заходів

 

3.

Методи управління ризиками, що застосовуються до конкретних ризиків (груп ризику)

 

4.

Перелік для всіх ризиків можливих значень появи витрат і їй ймовірностей

 

5.

Інформація щодо значень основних характеристик ризику: можливих значень появи витрат, ймовірності, однорідність і кількість аналогічних ризиків

 

6.

Перелік з урахуванням упровадження ПУР значення можливих витрат (максимально можливих, найбільш ймовірних й очікуваних)

 

7.

Перелік мір і методів контролю за витратами

 

Відзначимо, що на значення обмежень щодо величини засобів, які виділяються на проведення окремого превентивного чи заходу всіх заходів, впливає загальна фінансова стратегія підприємства - чим більш вона ризикована, тим вище граничне значення показника.