Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань : Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : B-ko.com : Книги для студентів

Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань

Що служить характеристикою раціональності гравця?

Що досліджує теорія ігор?

Дайте визначення теорії ігор.

Яка ситуація називається конфліктною?

Дайте визначення гри, гравцю, ходу.

Що назувається стратегією гравця?

Які види раціональності розглядає теорія ігор?

В чому полягає мета теорії ігор?

За яких обставин виникає невизначеність результату в грі?

До яких ігор відносяться шахи?

Наведіть приклади азартних ігор.

В залежності від кількості учасників як розглядають ігри?

В чому сутність випадкового і особистого ходів?

Яка гра називається позиційною?

Дайте визначення скінченій грі.

В чому полягає різниця між коаліційними і кооперативними іграми?

В залежності від функції виграшів як підрозділяють ігри?

Яка гра є непевною?

Які гри є антагоністичними?

В чому полягає суть ігор з нульовою сумою?

Наведіть приклади ігор з ненульовою сумою

Як стратегія називається оптимальною?

Що представляє собою розробка рекомендацій гравцям?