Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань : Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : B-ko.com : Книги для студентів

Питання для поточного контролю та поглибленого засвоєння знань

Охарактеризуйте матричну парну гру.

Що називається платіжною матрицею?

В чому полягають цілі гравців в матричній парній грі?

В чому полягає головний принцип теорії антагоністичних ігор?

В чому полягає суть принципу мінімаксу (максиміну)?

Що називається нижньою ціною гри?

Що таке мінімакс?

Як можна скоротити розмірність платіжної матриці?

ціною гри?

Що таке чиста стратегія гравця?

Дайте визначення сідловій точці.

Що називається змішаною стратегією гравця?

В чому полягає випадковий характер гри?

Що представляє собою активна стратегія?

В чому полягає суть теореми про активні стратегії?

Що представляє собою виграш гравця?

Яка стратегія гравця є максимінною?

Чому дорівнює середній виграш гравця?

Які матричні ігри можна розв'язувати графічно?

Якщо гра не має сідлової точки, то чи має вона оптимальне рішення?

Як визначається оптимальна стратегія гравця А при графічному розв'язуванні матриної гри?

Чи може бути гра 2 X n зведена до гри 2X 2 ?

™on,n„o гор методами РОЗДІЛ 13 лнійного