Питання для підсумкового контролю засвоєння знань

магниевый скраб beletage

Які підходи до трактування поняття "рішення" надаються в економічній літературі?

Які загальні підходи до ухвалення рішення є найбільш ефективними?

В чому полягає сутність методології прийняття господарських рішень?

В чому полягає необхідність використання загальних законів діалектики в процесі розробки управлінських рішень?

На яких діалектичних принципах будується процес розробки управлінських рішень?

Яку роль відіграють закони поведінки людини в процесі розробки управлінських рішень?

В чому полягає сутність невизначеності та її взаємозв'язок із ризиком?

Які види і типи невизначеності виділяють в економічній літературі і як вони пов'язані між собою?

В чому сутність, переваги та недоліки основних способів урахування невизначеності при обґрунтуванні господарського рішення?

Яким чином можна урахувати вплив невизначеності на прийняття та реалізацію господарського рішення?

В чому полягають особливості організаційного механізму процесу прийняття господарського рішення щодо реорганізації системи управління кадрами у виробничо-торговельному підприємстві.

На яких підприємствах, на вашу думку, доцільно використовувати процесорні технології прийняття господарських рішень?

Що означає повна (безнадійна) невизначеність?

В якому випадку виникають підприємницькі ризики?

Що прийнято позначати терміном "природа"?

Для чого застосовують ігри з "природою"?

Що представляє собою стратегія гравця?

Що представляє собою стратегія гравця-"природа"?

В чому полягає особливість гри з "природою"?

В чому полягають особливості апріорних і апостеріорних ймовірностей?

В якому випадку платіжна матриця називається матрицею виграшів, а в якому - матрицею програшів?

Дайте визначення ризику статистика.

Що називається матрицею ризиків?

В чому полягають властивості матриці ризиків?

Що представляє собою критерій прийняття рішень?

В чому полягає суть критерію Вальда? Що він рекомендує?

В яких ситуаціях слід використовувати критерій Вальда?

В яких ситуаціях слід використовувати критерій оптимізму?

В яких ситуаціях слід використовувати критерій песимізму?

В чому полягає суть критерію мінімаксного ризику Севі- джа?

В яких ситуаціях слід використовувати критерій мінімак- сного ризику Севіджа?

В чому полягає суть критерію песимізму-оптимізму Гур- віца?

В яких ситуаціях слід використовувати критерій песиміз- му-оптимізму Гурвіца?

Чим характерзуються умови часткової невизначеності?

В чому полягає суть критерію Байєса?

В чому полягає суть критерію Бернуллі-Лапласа?

Які моделі відносяться до дескриптивних?