Тестові завдання для самоконтролю

Рішення як процес - це:

а)      здійснення його в кілька етапів (підготовки, формування,

прийняття і реалізації рішення);

б)      акт вибору людиною, що приймає рішення, за допомогою

визначених правил;

в)      розпорядження до дії (план роботи, варіант проекту);

г)       варіанти а і в.

В економічній літературі термін "рішення" трактується як:

а)      акт вибору;

б)      процес;

в)      результат вибору;

г)       всі варіанти вірні.

Основними елементами рішення як процесу є:

а)      постановку мети і планування діяльності за кращою альтер

нативою її досягнення;

б)      розподіл часу, ресурсів і дій, необхідних для вирішення за

вдання:

в)      мотивацію чи координацію до дій;

г)       всі варіанти вірні.

Обміркований намір, потреба зробити що-небудь на основі усвідомлення і постановки цілей, а також шляхи їхнього досягнення при виникненні тієї чи іншої проблеми - це:

а)      результативність рішення;

б)      управлінське рішення;

в)      технологія обґрунтування рішення;

г)       немає правильної відповіді.

Обміркований намір, потреба зробити що-небудь на основі усвідомлення і постановки цілей, а також шляхи їхнього досягнення при виникненні тієї чи іншої проблеми - це:

а)      ознака управлінського рішення;

б)      принципи управлінського рішення;

в)      сутність управлінського рішення;

г)       функція управлінського рішення.

Ознакою управлінського рішення не виступає:

а)      наявність мети;

б)      необхідність вольового акту ОПР при виборі рішення;

в)      можливість вибору єдиної дії з множини альтернатив;

г)       можливість вибору двох або більше дій з множини альтер

натив.

Успішно реалізоване управлінське рішення передбачає, що його виконання повинно:

а)      доручатися такому виконавцю, що має належну кваліфі

кацію, зацікавленість і можливість виконати доручену справу краще інших;

б)      доручатися такому працівнику, що одержує досить необхідну

інформацію;