Питання для підсумкового контролю засвоєння знань

магниевый скраб beletage

Якими подіями зумовлено витрати різного класу?

Які критерії використовуються для аналізу критичних значень?

В чому полягає сутність кількісного аналізу ризику?

Які складові компоненти включає загальна схема кількісної оцінки ризику для ухвалення господарського рішення?

Чим обумовлено розподіл на зони ризику і в чому полягають особливості кожної зони (області) ризику?

В чому полягають особливості статистичних методів оцінки ризику?

За яких умов використання статистичних методів оцінки ризику стає можливим?

Яка первісна інформація необхідна для можливого використання методу аналізу доцільності витрат?

Як пов'язаний метод аналізу доцільності витрат із фінансовою стійкістю підприємства?

За яких умов доцільно використовувати метод експертних оцінок?

Чим відрізняються методи групових і індивідуальних експертних оцінок?

В чому полягають особливості використання кількісних методів при сценарному підході до оцінки ризику?

Які завдання вирішуються при використанні інтегральної оцінки ризику?

В чому полягає комплексна оцінка ризиків?

Чим обумовлено застосування певного методу оцінки ризику для підприємців?

Пояснити порядок використання статистичного методу оцін ки ризику?

Пояснити сутність розрахунку середньоквадратичного відхилення?

Що представляє собою аналіз доцільності витрат?

Умови використання методу аналогів?

До економіко-математичних моделей відносять?

Методом аналізу чутливості проекту називають?

Сутність методу аналізу сценаріїв?

Причини застосування методу експертних оцінок?

Які цілями індивідуальних експертних оцінок?

Які чинні заходи впливають на мінімізацію ризику?

Чим зумовлено вибір певних прийомів мінімізації ризику?

В чому полягає сутність основних форм профілактики ризику?

Які напрямки диверсифікації використовує підприємство для мінімізації ризику?

Яка система нормативів забезпечує лімітування економічних ризиків?

Чим відрізняються організаційні і економічні методи мінімізації ризику?

За яких обставин доцільно використовувати систему штрафних санкцій?

Які завдання по мінімізації ризику вирішує страхування та самострахування?

У чому полягає сутність форм внутрішнього страхування ризиків на підприємстві?

Які форми використовуються для резервування ресурсів підприємства?

За яких умов доцільно використовувати прийоми і методи уникнення ризику?

У чому полягає сутність хеджування?

У чому полягає сутність організаційних методів зниження ризику.

Охарактеризуйте основні напрямки мінімізації збитків.

За яких умов доцільно застосування диверсифікації ризику?

Що називають основним способом передачі ризику?

Охарактеризуйте основні види контрактів.

В чому полягають особливості економічних методів мінімізації ризику?