Тестові завдання для самоконтролю

Своєрідною платою за економічну незалежність підприємницької діяльності є:

а)      ризик;

б)      капітал;

в)      прибуток;

г)       власні кошти.

До основних моментів, що характеризують ризикову ситуацію, не належить;

а)      випадковий характер події;

б)      наявність альтернативних рішень;

в)      наявність бізнес-плану;

г)       імовірність виникнення збитків.

Поняття "ризик" характеризує ситуацію:

а)      коли наступ події неймовірно;

б)      коли наступ негативної події певно і може бути оцінено кіль

кісно і якісно;

в)      коли оцінити якість і ймовірність події ускладнено зовніш

німи чинниками;

г)       коли існує небезпека потенційної втрати ресурсів.

Якщо перед керівництвом підприємства існує імовірність втрати або неотримання прибутку в короткостроковому періоді, тоді говорять про:

а)      витрати обігу;

б)      ризикову ситуацію;

в)      невизначеність;

г)       альтернативний варіант рішення, що приймається.

390   

Портфель фінансових ризиків не включає наступні ризики:

а)      кредитний;

б)      інноваційний;

в)      валютний;

г)       відсотковий;

д)      комерційний.

Під економічним ризиком розуміють ризик, що виникає при:

а)      будь-яких видах підприємницьке діяльності;

б)      комерційної діяльності;

в)      виробничої активності;

г)       банківської діяльності.

Невизначеність зовнішнього оточення підприємства, сформована різноманітними суб'єктами ринку, визначає:

а)      суб'єктивну основу ризику;

б)      об'єктивну основу ризику;

в)      класичну основу ризику;

г)       неокласичну основу.

Інформованість, досвід, кваліфікація і ділові якості визначають:

а)      ступінь впливу зовнішнього оточення підприємства;

б)      класичну основу управління ризиком;

в)      суб'єктивну основу ризику;

г)       об'єктивну основу ризику.

До функцій ризику не