Задача 1 : Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : B-ko.com : Книги для студентів

Задача 1

Фірма прийняла рішення щодо інвестування 1700 тис.грн. Враховуючи тенденції, що складаються на ринку були розраховані 4 альтернативних варіанти одержання прибутку в плановому періоді: 1 варіант - 29%, 2 і 3 варіанти - 14% (відрізняються специфічними особливостями рішень, що приймаються) і 4 варіант - 22% збитків. При розрахунках зовнішнього рівня ризику враховувати, що депозитна ставка банку 34% (умовно).

Визначити:

а)      очікуваний прибуток підприємства і показник критерію

оцінки ризику для зовнішнього чиннику;

б)      внутрішній рівень ризику по підприємству;

в)      розрахуйте критерій урахування ризику на основі наведеної

інформації.

Обґрунтуйте можливі управлінські рішення.