Розділ 5. КЕРУВАННЯ ПРОТОКОЛАМИ ЯКОСТІ

магниевый скраб beletage

Призначення

5.1.1. У цьому розділі Рекомендацій викладений порядок збору,ідентифікації, реєстрації, зберігання і ведення даних про якість.

Область застосування

5.2.1. Цей розділ поширюється на документи, в яких зареєст-ровані дані про якість продукції, а також дані, що підтверджу-ють виконання вимог по якості та ефективністьфункціонування системи якості.

Опис процесу

5.3.1. Відповідальність за зберігання і ведення документів, уяких зареєстровані дані про якість, покладена на Тимошенко Е.В.

5.3.2 Всі дані про якість повинні бути розбірливими, зберіга-тися протягом встановленого періоду, за необхідності пред'яв-лятися споживачеві або при перевірках, повинні легкознаходитися і бути доступними.