Розділ 7. ПОЛІТИКА В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ

магниевый скраб beletage

Призначення

7.1.1. У цьому розділі Рекомендацій з якості викладені пи-тання впровадження політики в області якості.

Впровадження політики в області якості

Керування політикою підприємства в області якостіздійснює Тимошенко Е.В., який періодично, не менше одногоразу на рік аналізує її і приймає вирішення про внесення змін.Внесення змін здійснює також він.

Політика підприємства в області якості визначена, під-писана й оформлена Тимошенко Е.В у вигляді наочної агітації ідоведена до всіх працівників.

Політика організації в області якості наведена нижче.

ПОЛІТИКА В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ

Головна мета діяльності ТОВ «Будівельник» - повне задово-лення потреб замовника в результаті підвищення якості і надій-ності всіх видів робіт. Якість робіт є вирішальним чинником, щопринесе довгостроковий успіх не тільки мені, але й моїм замов-никам. Наша компанія повинна стати лідером у своїй ніші по-слуг, задовольняти потреби клієнтів краще, ніж нашіконкуренти, швидше реагувати на зміни попиту і потреби рин-ку.

Ми гарантуємо якість ремонтних, будівельних, монтажних іреставраційних робіт будь-яких житлових і промислових буді-вель та споруд, а також спеціальних конструкцій із залізобетону,цегли і металу. Окремі види робіт у важкодоступних місцях бу-дуть виконуватися з використанням спеціального альпіністсь-кого спорядження.

Будь-яка вимога замовника буде виконана в найкоротшийтермін і з найменшими для нього витратами.

Всі роботи виконуватимуться тільки кваліфікованими фахі-вцями з повним дотриманням правил техніки безпеки.

У роботі будуть використовуватися тільки високоякісні ма-теріали.

Я і мої працівники зобов'язуємося виконувати всі наміченіплани для повного задоволення потреб замовників.

Директор ТОВ «Будівельник»          Тимошенко Е.В.