Розділ 10. АНАЛІЗ З БОКУ КЕРІВНИЦТВА10.1. Призначення

магниевый скраб beletage

10.1.1. В цьому розділі Рекомендацій з якості викладені пи-тання забезпечення аналізу з боку керівництва.

Вхідні дані для аналізу

10.2.1. Вхідні дані для аналізу з боку керівництва повинні мі-стити інформацію про поточне функціонування і можливості зудосконалювання СМЯ.

Вихідні дані аналізу

10.3.1. Вихідні дані аналізу з боку керівництва повинні вклю-чати дії, пов'язані з:

удосконаленням СМЯ та її процесів;

удосконаленням наданих послуг у зв'язку з вимогами клієнтів;

забезпеченням потреб у ресурсах.

Опис процесу

Тимошенко Е.В. здійснює аналіз та оцінку системиякості і за необхідності може призначити коригувальні дії дляполіпшення якості роботи системи.

Тимошенко Е.В. формулює цілі в області якості на на-ступний період.