Розділ 12. АНАЛІЗ ВИМОГ ЗАМОВНИКА

магниевый скраб beletage

Призначення

12.1.1. У цьому розділі РЯ викладений порядок проведенняаналізу вимог замовника (аналізу контрактів).

Орієнтація на споживача

12.2.1. Встановлений Тимошенком Е.В. процес аналізу конт-рактів забезпечує орієнтацію на клієнта, а саме:

шляхом узгодження всіх елементів типових контрактів зклієнтом, Тимошенко Е.В. забезпечує впевненість у тому, щоочікування та потреби замовника визначені, сформульовані увигляді вимог для досягнення його задоволення;

на стадії попереднього аналізу контракту враховуються зо-бов'язання, що відносяться до передбачуваних робіт і докумен-тації, включаючи законодавчі і правові вимоги.

Опис процесу

Систематично Тимошенко Е.В. укладає договори на ви-конання ремонтно-будівельних, монтажних і реставраційних робіт.

До укладання договір аналізується на правильність ві-дображення в ньому вимог до якості роботи і можливості вико-нувати встановлені вимоги, відповідальність сторін.

На етапі аналізу встановлюється суперечливість ви-мог, викладених у договорі. Внесення змін у договір здійснюєТимошенко Е.В., попередньо погодивши їх зі споживачем.