Розділ 14. КЕРУВАННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ ПРОДУКЦІЇ

магниевый скраб beletage

14.1. Призначення

14.1.1. У цьому розділі РЯ викладений порядок дотриманнявимог щодо якості при закупівлі матеріалів, устаткування, вимі-рювальних засобів та надання послуг.

342

Область застосування

14.2.1. Цей розділ поширюється на тих працівників, яким до-ручається виконання цих обов'язків.

Опис процесу

Процес закупівель для виконання ремонтно-будівельних, монтажних і реставраційних процесів містить у со-бі такі дії:

а)         визначення потреби в матеріалах, устаткуванні (інструмен-тах);

б)         пошук і оцінку субпідрядників;

в)         укладення договорів на закупівлю матеріалів і проведеннясубпідрядних робіт;

г)         вхідний контроль матеріалів;

д)         зберігання матеріалів;

е)         видачу матеріалів.

Визначення потреби в матеріалах здійснюється вихо-дячи з вимог замовника, викладених у договорі.

Вибір і оцінка постачальників здійснюється на основікритеріїв, наведених у табл. 1 додатку В. Результати оцінки по-стачальників документуються. До переліку схвалених постача-льників за необхідності вносяться зміни.

Перевірка закуплених матеріалів здійснюється Тимо-шенко Е.В. або призначеним ним працівником. За необхідностівона може проводитися безпосередньо у постачальника відпові-дно до вимог нормативних документів на матеріали.