Розділ 15. КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ

Призначення

16.1.1. У цьому розділі Рекомендацій з якості викладенийпорядок керування процесами при виконанні ремонтно-будівельних, монтажних і реставраційних робіт.

Область застосування

16.2.1. Положення цього розділу поширюються на всі проце-си і працівників, які беруть участь у керуванні процесами.

15.3. Опис процесу

16.3.1. Керування процесами забезпечується (додаток Г):

а)         керуванням документацією, будівельним устаткуванням,матеріалами, контрольним, вимірювальним устаткуванням і ді-ями працівників;

б)         проведенням перевірок якості в процесі поетапного вико-нання роботи;

в)         забезпеченням стабільності процесів.