Розділ 16. ІДЕНТИФІКАЦІЯІ ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ ПОСЛУГИ

магниевый скраб beletage

Призначення

16.1.1. У цьому розділі Рекомендацій з якості викладенийпорядок ідентифікації послуги, її простежуваність від укладен-ня договору, одержання матеріалів до здачі її замовнику, іден-тифікації устаткування, вимірюваних засобів, а такождокументації.

Область застосування

16.2.1. Цей розділ поширюється на процес ідентифікації до-кументації, вимірюваних засобів і матеріалів з метою виявленняневідповідностей у роботі, визначення їх причин.

Опис процесу

Процедура ідентифікації і простежуваність забезпечує:

а)         документоване підтвердження відповідності роботи, устатку-вання, вимірюваних засобів і документації;

б)         визначення місця і часу появи невідповідностей;

в)         можливість проведення аналізу причин невідповідностей івироблення коригувальних і попереджувальних дій;

г)         своєчасне виявлення невідповідностей у роботі;

д)         виявлення відповідальних працівників, винних у появі не-відповідностей.

Ідентифікація на етапах роботи здійснюється:

а)         при вхідному контролі - відповідних і невідповідних матеріалів;

б)         у процесі поетапної роботи;

в)         при здачі роботи замовнику

344