1.2. Показники якості та їх класифікація

магниевый скраб beletage

Варто пам'ятати, що якість продукції закладається в процесірозробки проекту, а оцінюється при експлуатації. У зв'язку зтим, що вимоги до продукції розрізняються залежно від її при-значення, то й якість того самого виробу може оцінюватися по-різному. Ступінь прояву цих властивостей оцінюється за допо-могою кількісних показників якості.

Кількісна характеристика будь-яких властивостей і станівпродукції називається параметром. Це більш загальне поняття,ніж показник якості. Це може бути ємність холодильника, шви-дкість автомобіля, розмір екрана по діагоналі телевізора і т.д.Наприклад, параметром якості виробу може бути маса, а показ-ником якості - конкретне значення, зазначене в нормативнихдокументах. Параметри якості можуть мати кількісні виражен-ня (літри, км/год., см) і якісні (колір, смак, запах).

Показники якості можуть бути узагальнені в такі групи:

за властивостями

показники призначення і довговічності;

показники надійності;

показники технологічності;

естетичні показники;

ергономічні показники;

показники стандартизації та уніфікації;

показники екологічної безпеки;

за способом вираження:

показники, виражені в натуральних одиницях (кг, м і т.д.);

показники, виражені в безрозмірних (балах) одиницях;

показники, виражені у вартісних одиницях;

за кількістю властивостей

узагальнюючі;

одиничні (показники призначення, надійності та ін.);

комплексні (які характеризують кілька властивостей виробу);

по застосуванню для оцінки:

базові;

відносні.

Назва показника якості визначає характерну властивість.Показник, який є основним стосовно даного виробу, - визнача-льний. Показники якості закріплюються в нормативно-технічнійдокументації (стандартах, технічних умовах, інструкціях і т.д.) істають основою для формування вимог до якості виробів.

Вся інформація про продукцію: призначення, характеристики,дані про закладені показники якості, базові показники, аналоги,джерела інформації (стандарти, методичні видання, патенти і т.д.)вноситься до карти технічного рівня і якості продукції.