Розділ 19. КЕРУВАННЯ КОНТРОЛЬНИМ ТАВИМІРЮВАЛЬНИМ УСТАТКУВАННЯМ

Призначення

19.1.1. У цьому розділі Рекомендацій з якості викладенийпорядок керування метрологічним забезпеченням роботи, під-триманням вимірювальних засобів у робочому стані.

Область застосування

19.2.1. Цей розділ поширюється на всі вимірювальні засобипрацівників, які використовують їх.

Опис процесу

19.3.1. Керування контрольним і вимірювальним устатку-ванням містить у собі:

а)         організацію метрологічного забезпечення робіт;

б)         організацію обліку і зберігання вимірювальних засобів;

в)         перевірку і технічне обслуговування вимірювальних засо-бів;

г)         атестацію вимірювальних засобів.

Основними завданнями метрологічного забезпеченняробіт є:

а)         забезпечення бригад необхідними вимірювальних засобів;

б)         впровадження нормативних документів в області метрології;

в)         контроль за станом вимірювальних засобів, їх застосуваннямі зберіганням;

г)         проведення перевірок вимірювальних засобів;

Зберігання вимірювальних засобів здійснюється від-повідно до нормативної документації на вимірювальні та випро-бувальні засоби.

Перевірка і технічне обслуговування вимірювальнихзасобів здійснюється відповідно до нормативної документаціїуповноваженими на це органами.

Тимошенко Е.В. повинен вчасно передавати для пере-вірки наявні вимірювальні засоби та інше контрольне устатку-вання уповноваженим на це органам.