Розділ 21. ВИМІРЮВАННЯТА МОНІТОРИНГ ПРОДУКТУ

магниевый скраб beletage

Призначення

У цьому розділі Рекомендацій з якості викладені видиі порядок проведення контролю.

У цьому розділі Рекомендацій з якості викладенийпорядок, що забезпечує статус роботи за результатами контро-лю.

Область застосування

Цей розділ поширюється на Тимошенка Е.В. та іншихпрацівників, які здійснюють контроль.

Цей розділ поширюється на ідентифікацію статусу ко-нтролю роботи і матеріалів на всіх етапах роботи.

Вимірювання і моніторинг продукту (контроль і ви-пробування)

21.3.1. Вимірювання і моніторинг (контроль і випробування)включають:

а)         вхідний контроль;

б)         поопераційний (поетапний) контроль;

в)         остаточний контроль.

21.4. Статус продукції за результатами контролю та випро-бувань

Визначення статусу контролю поширюється на роботу:

а)         яка не пройшла контроль;

б)         яка пройшла контроль і прийнята;

в)         яка пройшла контроль і очікує вирішення по виявлених не-відповідностях;

г)         роботу, яка не відповідає вимогам замовника.

Ідентифікація статусу контролю та випробувань здій-снюється при:

а)         вхідному контролі матеріалів шляхом маркування;

б)         контролі в процесі виконання етапів роботи при відповіднихзаписах у протоколах якості (актах про приховані роботи);