Розділ 22. КЕРУВАННЯ ПРОДУКЦІЄЮ, ЯКА НЕВІДПОВІДАЄ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ

магниевый скраб beletage

Призначення

22.1.1. У цьому розділі РЯ викладений порядок керуванняроботою, яка не відповідає вимогам замовника і нормативнійдокументації.

Область застосування

22.2.1. Цей розділ поширюється на всі етапи роботи і праців-ників, які виконують їх.

Опис процесу

Керування невідповідною продукцією містить у собітакі роботи:

а)         виявлення невідповідної роботи, документальне оформлен-ня;

б)         оцінку та аналіз невідповідностей;

в)         поводження з невідповідною роботою (виявлення і перероб-ку);

г)         повідомлення замовника про вжиті заходи в рамках допомі-жних функцій.

Невідповідна робота ідентифікується і підлягаєаналізу на визначення причин невідповідності. Після прове-

350

дення аналізу й обговорення із замовником приймається ви-рішення:

а)         робота переводиться в більш низьку категорію;

б)         робота переробляється відповідно до встановлених нормати-вних вимог і умов договору;

в)         продукція переводиться в категорію остаточно невідповідноїз оформленням акта.

22.3.3. Відповідальним за проведення аналізу невідповіднос-тей є Тимошенко Е.В.

22.3.5. Після усунення невідповідностей робота піддаєтьсяповторному контролю по відповідних параметрах і характерис-тиках.