8. Відповідальність платників за несвоєчасну сплату земельного податку та орендної плати.

магниевый скраб beletage

За несвоєчасну сплату земельного податку справляється пеня у розмірі 0,3 відсотка суми недоїмки за кожний день прострочення.

За порушення Закону України "Про плату за землю" платники несуть відповідальність, передбачену Земельним кодексом України та відповідно до Закону України "Про податкову службу в Україні".

Посадові особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Контроль за правильністю обчислення і справляння земельного податку здійснюється державними податковими інспекціями.

Спори, що виникають з питань застосування положень, передбачених цим Законом "Про плату за землю", вирішуються в судовому порядну.

Що стосується договорів оренди землі, то на будь-яку суму орендної плати, яка не була сплачена у строки, які визначені договором, нараховуються річні відсотки за несплачену суму за кожний наступний день, поки суму простроченої орендної плати не буде повністю сплачено. Розмір річних відсотків визначається за угодою сторін, але у розмірі не більше плати за недоїмку за земельний податок (ст.25 Закону України "Про плату за землю").

Питання для самоконтролю і семінару до розділу 9.

Для чого встановлюється плата за землю?

Що лежить в основі визначення розміру плати за землю?

Що таке земельний податок і від чого залежить його розмір?

Що таке орендна плата та ставка земельного податку?

Як визначаються ставки земельного податку для земель сільськогосподарського призначення та земель населених пунктів?

Як визначаються ставки земельного податку для земель несільськогосподарського призначення (за межами населених пунктів)?

Які особливості встановлення розміру орендної плати?

Куди надходять кошти від плати за землю і як вони розподіляються?

Як нараховується і сплачується земельний податок?

Куди можуть бути використані кошти від плати за землю?

Хто звільняється від земельного податку?

За які землі не справляється плата за землю?

Яка відповідальність платників за несвоєчасну сплата земельного податку?

РОЗДІЛ 10

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ