ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Передмова      3

Методичні рекомендації        5

Модуль 1. "Поняття і завдання кримінального права"        9

Модуль 2. "Кримінальний закон"      25

Модуль 3. "Поняття злочину та його ознаки"          39

Модуль 4. "Склад злочину"   51

Модуль 5. "Об'єкт злочину"  65

Модуль 6. "Об'єктивна сторона злочину"   74

Модуль 7. "Суб'єкт злочину"            86

Модуль 8. "Суб'єктивна сторона злочину" 96

Модуль 9. "Обставини, що виключають

злочинність діяння"    113

Модуль 10. "Стадії злочину" 130

Модуль 11. "Співучасть у злочині"    143

Модуль 12. "Множинність злочинів"           157

Модуль 13. "Поняття, мета система і види покарання"     167

Модуль 14. "Призначення покарання. Судимість"             181

Модуль 15. "Звільнення від кримінальної

відповідальності і покарання"           199

Модуль 16. "Особливості кримінальної

відповідальності і покарання неповнолітніх"          216

Модуль 17. "Примусові заходи медичного характеру.

Примусове лікування."          230

Модуль 18 (довідковий). Термінологічний словник          239

Література      262

Навчальне видання

Шем'яков О.П. - завідувач кафедри Конституційного та кримінального

права Макіївського економіко-гуманітарного інституту,кандидат юридичних наук, доцент;

Хохлова І.В. - старший викладач кафедри Конституційного такримінального права Макіївського економіко-гуманітарного інституту, здобувач Національногоуніверситету внутрішніх справ МВС України.

КРИМІНАЛЬНЕПРАВО УКРАЇНИ

Загальна частина