ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Вступ 3

Загальні нормативні акти й література, рекомендовані до курсів «Кримінальне право України. Загальна частина та Особлива частина»        6

Структурно-логічна схема (алгоритм) відповіді на теоретичне питання білета з курсу «Кримінальне право України. Загальна частина»        10

Структурно-логічна схема (алгоритм) відповіді на теоретичне питання білета з курсу «Кримінальне право України. Особлива частина»      11

Структурно-логічна схема (алгоритм) рішення задачі за білетом            12

Типові білети з курсу «Кримінальне право України» з відповідями        13

Тести з курсу «Кримінальне право України. Загальна частина»    363

Тести з курсу «Кримінальне право України. Особлива частина»  370

Перелік типових питань до екзаменів з курсу «Кримінальне право України»    379

Додатки

Питання кваліфікації злочинів, пов 'язаних із завданням певної шкоди чи збитків, або з певною сумою, як необхідною умовою кримінальної відповідальності, що обраховується в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян      387

Перелік постанов Пленуму Верховного Суду України, які прийняті після вступу в дію нового Кримінального кодексу

України (станом на 1 липня 2010р.)     389

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Віталій Володимирович КУЗНЕЦОВ Андрій Володимирович САВЧЕНКО

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ:

ПИТАННЯ ТА ЗАДАЧІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ, СЕМЕСТРОВИХ ТА ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ