2. Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК).

магниевый скраб beletage

Стаття складається з однієї частини, що містить заборонювальну норму. Родовим об'єктом злочину є суспільні відносини, що забезпечують охорону довкілля. Безпосередній об'єкт злочину — встановлений порядок охорони, раціонального використання і відтворення лісу як важливого елемента навколишнього природного середовища. Предметом злочину є ліс, тобто дерева і чагарники, які не відокремлені від коріння і ростуть у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, у заповідниках або на територіях та об'єктах природно- заповідного фонду. Порубка дерев у містах, селищах, інших населених пунктах (у парках, скверах, садах, на вулицях тощо), а також протиправне заволодіння заготовленим чи складованим лісом утворює склад відповідного злочину проти власності.

Об'єктивна сторона злочину виявляється в: 1) незаконній порубці дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду; 2) вчиненні таких дій у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду або в інших особливо охоронюваних лісах.

Незаконна порубка лісу полягає у відділенні дерев і чагарників від кореня незалежно від засобів і способів (наприклад, спилювання, зрубування, повалення транспортним засобом, викорчовування, відокремлення основних гілок від стовбура дерева тощо). Незаконність порубки означає, що вона здійснюється з порушенням вимог нормативних актів, якими регулюється порядок порубки дереві чагарників у лісах України. Зокрема, визнається незаконною порубка дерев і чагарників, вчинена: без відповідного дозволу; за дозволом, виданим із порушенням чинного законодавства; до початку чи після закінчення установлених у дозволі строків; не на призначених ділянках або понад установлену кількість; не тих порід дерев, які визначені в дозволі; порід, вирубку яких заборонено.

Спеціальні питання кваліфікації та призначення покарання за цей злочин, тлумачення певних термінів і понять, відмежування його від інших злочинів розкриваються в постанові Пленуму Верховного Суду України № 17 від 10 грудня 2004 р. «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля».

Злочин має формально-матеріальний склад. За незаконної порубки в заповідниках або на територіях і об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах злочин є закінченим з моменту рубки першого дерева або чагарнику (формальний склад). За незаконної порубки в лісах, захисних та інших лісових насадженнях злочин є закінченим з моменту заподіяння істотної шкоди (оцінне поняття), тобто має матеріальний склад. У ст. 246 КК шкода визнається істотною, коли: були знищені певні види дерев у тій чи іншій місцевості; погіршилися породний склад, якість, захисні, водоохоронні й інші екологічні властивості лісу; виникли труднощі у відтворенні заліснення в певній місцевості; знизилась якість атмосферного повітря; змінились ландшафт місцевості, русло річки; сталась ерозія ґрунту; тощо (абз. 3 п. 9 зазначеної Постанови).

Суб'єкт злочину — загальний, тобто фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом або необережністю.

3. Задача:

А. подала в районне відділення соціального забезпечення документи, які сама підробила. На підставі цих документів їй призначено пенсію за старістю. Потім з'ясувалось, що в документах стаж роботи та вік були завищені на 8 років. Протягом одного року А. незаконно отримала 9000 гривень.

Кваліфікуйте дії А.

Відповідь:

Дії А. потрібно кваліфікувати за ч. 1 ст. 358 і ч. 1 ст. 190 КК як підроблення документів та шахрайство.